Duurzaam bodembeheer

Een goede bodemkwaliteit staat steeds vaker centraal. Een weerbare bodem is een gezonde bodem;  het beste vertrekpunt voor een gezonde teelt!

Een weerbare bodem is gerelateerd aan een flink aantal indicatoren. Denk bijvoorbeeld aan organische stof of schimmels, bacteriën en andere organismen die een positieve bijdragen kunnen leveren.

Op dit moment wordt er vanuit verschillende invalshoeken onderzoek gedaan naar duurzaam bodembeheer. HLB is initiator en/of partner in tal van projecten. Gericht op het thema duurzaam bodembeheer, zijn op dit moment onderstaande projecten actueel.

Een goede bodemkwaliteit krijgt steeds meer aandacht in de huidige akkerbouw. Om de bodemkwaliteit in kaart te brengen en te verbeteren is het maken van een bodemkwaliteitsplan (BKP) aan te raden. Het doel van dit project is om een format voor een bodemkwaliteitsplan te ontwikkelen voor het veenkoloniale gebied. Het concept BKP plan van PPO zal hiervoor als uitgangspositie dienen. Uiteindelijk is het doel van dit format om adviseurs handvaten te bieden bij het analyseren van de huidige bodemkwaliteit en het maken van een verbeterplan. De output van het project zal bestaan uit een concreet BKP format voor het veenkoloniale gebied en een 10-tal perceelsgebonden BKP’s voor percelen met AM virulentie problematiek. 

Dit project richt zich op de verwaarding van groenafval reststromen, ofwel compost, door verrijking met micro-organismen of plantgerelateerde stoffen. Het gebruik van verrijkte compost als bodemverbeteraar wordt zowel in de akker- als in de tuinbouw onderzocht in praktijkproeven. Hierbij wordt gekeken naar algemene bodem- en plantweerbaarheid en specifieke onderdrukking van plantenziektes. 

Projectpartners: HLB BV, Bioclear earth, Louis Bolk InstituutEcostyle, Cees Ruhe.

Anders kijken naar de bodem 

In het huidige landbouwsysteem wordt een geïntegreerde teeltaanpak met alternatieven voor chemische gewasbescherming steeds belangrijker voor een duurzame en economisch rendabele teelt. Aandacht voor een goede bodemkwaliteit met een goede ziekteweerbaarheid speelt hierin een grote rol. Het is alleen lastig om vast te stellen wat de kwaliteit van de bodem precies bepaalt en hoe de bodemkwaliteit kan worden verbeterd. Traditioneel wordt voor landbouwgrond vooral gekeken naar de chemische en fysische eigenschappen en de aanwezigheid van bodemziektes. Naast een klein aandeel ziekteverwekkers bevat de bodem ook het zogenaamde ‘goede bodemleven’ wat bestaat uit grote hoeveelheden schimmels, bacteriën, aaltjes, wormen en andere organismen. Dit bodemleven speelt een essentiële rol in de weerbaarheid tegen ziektes en het vrijmaken van voedingstoffen voor plantengroei. Dit project zal meer inzicht geven in het bodemleven, samen met fysische en chemische eigenschappen, in relatie tot bodemkwaliteit.   

Nieuwe methodes om de bodemkwaliteit te meten 

Om de biologische kwaliteit van de bodem te diagnosticeren hebben we nieuwe, slimme meetmethodes nodig. Daarvoor is het eerst nodig om data te verzamelen en in kaart te brengen welke schimmels, bacteriën en aaltjes horen bij een gezonde bodem. Wanneer we weten hoe een gezonde bodem eruitziet, kunnen we uitzoeken welke maatregelen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de bodemconditie.  

Voor het verzamelen van bruikbare data zullen de komende jaren zowel percelen die gevoelig zijn voor het uitbreken van bodemziektes als percelen die bekend staan als weerbaar tegen bodemziektes worden bemonsterd. Op deze percelen wordt dan niet alleen gekeken naar het voorkomen van de betreffende ziekte, bijvoorbeeld aardappelcystenaaltjes, maar ook naar de aanwezigheid van overige aaltjes en micro-organismen. Aan de hand van deze data wordt gewerkt aan betaalbare indicatortesten voor de ziektegevoeligheid van de bodem.  

Projectleider HLB: Anja Kombrink, Hilde Coolman 

Projectpartners: HLB BV, Bioclear earth, Mts Hoogterp, The Potato Valley 

Looptijd: juni 2019 – december 2022 

Nieuws

Blijf altijd op de de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief op onze nieuwspagina.

Nieuwspagina