Monsters steken om De Levende Bodem te onderzoeken

In de stromende regen bemonstert projectleider Anke ter Horst met proefvelddienstmedewerker Wilfred Bolhuis de demo voor het project De Levende Bodem in een perceel nabij het Friese Appelscha. Hier heeft een groenbemester gestaan die op verschillende manieren is ondergewerkt en HLB wil weten wat de verschillende bewerkingen voor effect hebben gehad op het bodemleven. 

Kriskras over een uitgemeten strook in het perceel lopend, steken ze grondmonsters die worden verzameld in een zak per strook. Die genummerde zakken gaan mee naar het lab in Wijster, waar de hoeveelheid en soorten alen worden geteld. Ook wordt de chemische samenstelling van de grond bepaald.

Projectpartner Bioclear Earth, waarvan ook een afvaardiging monsters komt steken, doet dat anders. Zij willen waarnemingen op microniveau doen. Om bacteriën en dergelijke te kunnen meten, moet het stukje grond dat ze meenemen naar het lab, precies zo blijven als het is. Wat betekent; in luchtdichte conditie transporteren. Dat is nog iets ingewikkelder dan de taak waar Anke en Wilfred vandaag mee zijn belast. Hoewel, belast… dat klinkt wat zwaar, want ze doen het zichtbaar met plezier.

Het doel van het project De Levende Bodem is erachter komen of het bodemleven ons kan helpen bij het verbeteren van de bodemkwaliteit. Dat draagt bij aan een duurzamere landbouw, die we nodig hebben om alle uitdagingen die de sector heeft (financieel) gezond aan te kunnen. Dat toets je het best met de praktijk. Daarom is een aantal akkerbouwers in de Noordelijke kleischil en de Veenkoloniën deelgenoot in dit traject. Deze grootschalige koppeling van data maakt het mogelijk de interacties tussen de biologie, de chemie, de fysica en teeltmaatregelen te onderzoeken. Hierbij is het belangrijk dat de kennis die we opdoen in dit project bij telers terechtkomt. Het project loopt formeel tot eind dit jaar, maar verlenging tot voorjaar 2025 is toegezegd. Klik op de onderstaande button om meer te weten te komen over het project:

De Levende Bodem