Aardappelen

HLB ontwikkelt voortdurend nieuwe kennis op het gebied van plant- en bodemgezondheid en past deze toe in de gehele agroketen. Door de unieke combinatie van onderzoek, diagnose en advies hebben we een schat aan data en praktische kennis.
  • Nematoden
  • Schimmels
  • Bacteriën
  • Virussen
  • Insecten

Nematoden

Er is veel onderzoek gedaan naar nematoden in aardappelen. Het is immers een belangrijk gewas in het bouwplan, bovendien is de schade veroorzaakt door aaltjes divers en heeft veel impact.

Lees meer

Schimmels

De variatie tussen schimmels in aardappelen is groot. In sommige gevallen, zoals phytophthora, kan het zorgen voor een volledige vernietiging van het gewas. Andere schimmels, zoals bijvoorbeeld zilverschurft geven vooral problemen met kwaliteit en vitaliteit. Opbrengstderving is hoe dan ook het resultaat.

Problemen voorkomen en een heldere diagnose is de basis voor een goede aanpak.

Lees meer

Bacteriën

In aardappelen veroorzaken bacteriën ziektes zoals (stengel)natrot en zwartbenigheid. Ook bruinrot en ringrot, worden veroorzaakt door bacteriën.

 

Lees meer

Virussen

Virussen zijn veel voorkomend in aardappelen. Een goede selectie en vroege analyse kan veel problemen voorkomen.

 

Lees meer

Insecten

In de teelt van aardappelen is vooral de beheersing van ritnaalden een uitdaging. HLB biedt hiervoor in samenwerking met De Groene Vlieg de monitoring van kniptorren aan. Meer informatie is te vinden via de site van De Groene Vlieg.

Lees meer

Oplossing

De Groene Vlieg

Nieuws

Blijf altijd op de de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief op onze nieuwspagina.

Nieuwspagina