Suikerbieten

HLB ontwikkelt voortdurend nieuwe kennis op het gebied van plant- en bodemgezondheid en past deze toe in de gehele agroketen. Door de unieke combinatie van onderzoek, diagnose en advies hebben we een schat aan data en praktische kennis.
  • Nematoden
  • Schimmels
  • Insecten

Nematoden

In suikerbieten kunnen vooral Trichodoriden, stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) en de meeste Meloidogyne soorten schade veroorzaken. Daarnaast komt ook het bietencystenaaltje op veel gronden voor en moet hier met raskeuze rekening mee worden gehouden. Andere alen, zoals wortellesieaaltjes vermeerderen zich nauwelijks op suikerbieten. Suikerbieten zijn daarom vanuit de beheersing van aaltjes op veel zand en dalgronden een welkome aanvulling in het bouwplan.

Lees meer

Schimmels

In suikerbieten kan bovengrondse en ondergrondse aantasting door schimmels veel schade veroorzaken. De biet zelf is gemiddeld wat minder gevoelig, maar is voor groei en de productie van suiker wel volledig afhankelijk van voldoende groen en gezond loof. Met name Cercospora vormt in de teelt van suikerbieten een probleem. Deze schimmel tast vooral het blad aan en afhankelijk van de ernst, de omstandigheden en het gewasstadium, kan een afweging worden gemaakt om eventueel in te grijpen. Een goede en snelle diagnose staat daarbij voorop.

Lees meer

Oplossing

Diagnostiek Leafspot

Insecten

In de teelt van suikerbieten zijn er lastige plaaginsecten. HLB biedt in samenwerking met de Groene Vlieg verschillende monitoringssystemen aan. Meer informatie is te vinden op de site van de Groene Vlieg

Lees meer

Oplossing

De Groene Vlieg

Nieuws

Blijf altijd op de de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief op onze nieuwspagina.

Nieuwspagina