Farming the future!

HLB is er voor de landbouw van de toekomst. Door slimme, innovatieve technieken te combineren met onze hoogwaardige kennis en deze razendsnel te vertalen naar praktische toepassingen, worden we elke dag een beetje duurzamer. Duurzamer als bedrijf, duurzamer als sector. Dat is hoe we bouwen aan de toekomst, aan een landbouw die in balans is. HLB, farming the future!

HLB brengt kennis naar de praktijk. Van wetenschappelijk onderzoek tot een concreet advies voor de boer. Een integrale benadering staat voor ons centraal: een gezonde bodem en een gezond gewas zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is het uitgangspunt bij ons onderzoek en ons advies. We beschikken over diverse onderzoeksfaciliteiten en eigen (quarantaine) laboratoria. Hier verrichten we wetenschappelijk onderzoek, maar voeren we ook praktijkonderzoek uit.

Bij HLB werken bijna 40  medewerkers van specialisten op het gebied van aaltjes, insecten, bodem, bemesting, moleculaire en microbiologie, tot teeltadviseurs, laboratoriummedewerkers en proefveldmedewerkers. Het is deze mix van wetenschap en praktijk van medewerkers die in een hecht team samenwerken en samen garant staat voor hoogwaardige kennis en praktische ideeën en toepassingen.

Voor telers

De teelt van gewassen is kennisintensief en uitdagend. Van uitgangsmateriaal en bemesting tot bescherming en oogst, elke fase vraag evenveel aandacht en is met elkaar verbonden. HLB ondersteunt telers met uitstekend onderzoek en advies, bij elke stap en bij elke beslissing in de teelt. Een volledig overzicht van ons productaanbod vind je via onderstaande link.

Productaanbod

Voor bedrijven

HLB is samen met de bedrijven binnen de HLB groep een partner van formaat.

Samenwerken met HLB betekent samenwerken met goed opgeleide en ervaren specialisten, van wetenschappers tot proefveldmedewerkers.

Meer lezen over ons onderzoek in opdracht? Kijk dan op onze Contract Research pagina.

Contract Research

Voor de keten en ngo’s

Het ontwikkelen en uitdragen van kennis is ons op het lijf geschreven en verankerd in ons DNA. Samen met ketenpartners, telers en ngo’s bouwen we elke dag aan nieuwe kennis, waardevolle kennis die de agrarische sector toekomstperspectief biedt. Meer weten over samenwerken met HLB? Neem dan contact met ons op.

 

Contact

HLB Groep

HLB bv is onderdeel van HLB Group, een groep van bedrijven die allemaal vanuit hun eigen expertise een bijdrage leveren aan een krachtige landbouw, de landbouw van de toekomst. Dat doen we op het gebied van innovatie en data, vernieuwende technieken en door kennisontwikkeling en het delen ervan!. Maar dat doen we vooral door onze kracht om al deze informatie te vertalen naar concrete middelen in de praktijk bij de teelt van gewassen. Dat is wat ons maakt tot partner van formaat, voor boer, bedrijfsleven en overheid.