Plantinhoudsstoffen

Duurzaam en economisch aantrekkelijk, dat is de landbouw van de toekomst. Het is daarom  zinvol om naar inhoudstoffen van gewassen te kijken.

Dat is Farming the Future!

 

Veel gewassen die worden geteeld voor economische waarde, leveren vaak ook reststromen. Bovendien zijn er gewassen die geteeld worden voor andere doeleinden dan hun primaire economische opbrengst. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de bodemgezondheid. Door van deze gewassen (ook andere) inhoudstoffen in kaart te brengen, kan de economische waarde worden verbeterd en worden eventuele reststromen tot waarde gebracht.

HLB is nauw betrokken bij projecten gericht op het onderzoek naar inhoudstoffen van planten.

In Drenthe en Groningen worden Afrikaantjes (Tagetes) geteeld voor biologische bodemontsmetting, in veel gevallen als tussengewas bij de lelieteelt. Dit is technisch een succes maar het is economisch nog onvoldoende rendabel voor grootschalige toepassing en verankering van deze teelt in het bouwplan.  

Dit is aanleiding om te zoeken naar mogelijkheden voor het winnen en het zuiveren van pyrethrine uit Tagetes om dit vervolgens toe te passen in de Non-Foodsector. Het is bekend dat pyrethrine aanwezig is in Tagetes, deze stof wordt  reeds in farma- producten voor Animal Health gebruikt. In dit project focussen we ons op Animal Health voor toepassing tegen  endo- en ecto parasieten. Pyrethrine is een toegelaten middel in geregistreerde diergeneesmiddelen.  

Eerst wordt de “chemisch-technische haalbaarheid door Syncom onderzocht. Vervolgens start  

HLB  met een literatuuronderzoek uit naar het verband tussen teeltomstandigheden,  bemesting, en Tagetes-rassen op de hoeveelheid pyrethrine in het Tagetesloof. New Businesses Agrifood en Kissels Consulting voeren de verdere toets op de technische – en op de economische haalbaarheid uit.  Dit betreft onder andere een kwalitatief marktonderzoek, het globaal doorrekenen van de business case  search naar geschikte ketenpartijen voor vervolg,  en een strategisch advies. 

Projectleider HLB: Weijnand Saathof 

Projectpartners: Syncom, New Businesses, Kissels Consulting 

Looptijd: maart- mei 2018 

 

PlantValue is een platform dat ondersteunt bij de heroriëntatie van Noord-Nederland richting biobased economie en duurzame landbouw. Het platform PlantValue geeft vorm aan samenwerkingen tussen primaire productie, toeleveranciers en verwerkende industrie om op een duurzame manier, economisch perspectief te bieden aan (agro-)ondernemers. PlantValue stelt de totale verwaarding van de plant, met respect voor de bodem en leefomgeving. Centraal. Dat gebeurt door onderzoek te doen naar het tot waarde brengen van duurzaam geproduceerde plantinhoudstoffen en plantgerelateerde stoffen uit hoofd en reststromen.

De partners in het PlantValue project (HLB, Ecostyle en Macrophylla (Cees Ruhe)) hebben samen met het Louis Bolk Instituut en Bioclear earth een consortium opgericht. In juni 2018 is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend tijdens de officiële aftrap van het PlantValue project, georganiseerd door de consortiumleden in samenwerking met de Provincie Drenthe.

Op 4 maart 2020 is het project PlantValue afgesloten met een mini-symposium op het HLB in Wijster. Tijdens deze bijeenkomst zijn de uitgewerkte projectideeën gepresenteerd door verschillende consortiumleden.

Projectleider HLB: Anja Kombrink, Janny Peltjes 

Projectpartners: HLB BV, Bioclear earth, Ecostyle, Louis Bolk Instituut, Cees Ruhe.  

Looptijd: 2017 -april 2020