HLB is de expert in het uitvoeren van proeven in gewassen voor open teelten. We hebben daarin een aantal aandachtsgebieden.

  • Insecten
  • Nematoden
  • Schimmels

Insecten

Dankzij de monitoring van wortelvliegen en uienvliegen door zusterbedrijf de Groene Vlieg, weet HLB in welke regio’s en op welke velden een hoge druk van deze insecten verwacht mag worden. Met deze informatie gaan we op zoek naar geschikte locaties voor het uitvoeren van proeven met deze  insecten. Daarnaast hebben we ruime ervaring met het uitvoeren van proeven waarin de werking van middelen tegen ritnaald, diverse bladluissoorten, coloradokever en rupsen in akkerbouwgewassen wordt onderzocht.

Schimmels

U kunt bij HLB terecht voor onderzoek naar diverse schimmels in akkerbouwgewassen, zowel in veldproeven als potproeven. HLB beschikt over kleine klimaatcellen, waarin we proeven met middelen tegen kiemremming of bewaarziekten  kunnen testen  op  geoogste producten. Van een aantal schimmels en schimmelachtige organismen beschikken we over een populatie waarmee proeven geïnfecteerd kunnen worden, zoals Phytophthora, Alternaria, Fusarium, Phoma en zilverschurft. Afhankelijk van de schimmel zijn er meerdere soorten, fysio’s of pathotypen aanwezig, variërend in agressiviteit en pathogeniteit.

Nematoden

Op zandgronden in het noordoosten van Nederland komen veel plant-parasitaire nematoden voor. Op deze gronden voeren we jaarlijks een groot aantal proeven uit waarin de werking van middelen of de resistentie van gewassen tegen onder meer Globodera pallida, Globodera rostochiensis, Meloidogyne chitwoodi, Pratylenchus penetrans en Trichodoride aaltjes wordt onderzocht. Voor een aantal nematodensoorten kan een proef ook worden uitgevoerd op een besmette zavel- of kleigrond.

Meer weten?

Neem dan contact op met onze projectleiders of mail naar info@hlbbv.nl

Projectleiders