Bloembollen

HLB ontwikkelt voortdurend nieuwe kennis op het gebied van plant- en bodemgezondheid en past deze toe in de gehele agroketen. Door de unieke combinatie van onderzoek, diagnose en advies hebben we een schat aan data en praktische kennis.
  • Nematoden
  • Schimmels
  • Insecten

Nematoden

Afhankelijk van de bollensoort kunnen schadelijke alen veel invloed hebben. Zo is stengelaal in tulp een quarantaine ziekte, hebben lelies vooral hinder van wortellesiealen en zijn gladiool en dahlia weer heel gevoelig voor M. chitwoodi. Weten wat er in je bodem zit, is de start van een goede beheersing.

Lees meer

Schimmels

Met name de bovengrondse schimmels kunnen in de teelt van bloembollen,  een verwoestend effect hebben. Maar ook ondergronds kunnen bollen ernstig geïnfecteerd worden door schimmels. Het betreft dan vooral fusarium en botrytis. Beide infecties kunnen al vroeg in het seizoen optreden en leiden tot uitval van planten, slechtere bewaarbaarheid en mede daardoor opbrengstderving.

Lees meer

Oplossing

Diagnostiek

Insecten

In de bloembollenteelt vormen virussen een structurele bedreiging. Een nauwkeuriger aanpak kan alleen op basis van monitoring. De Groene Vlieg biedt hiervoor een passende oplossing.

Lees meer

Oplossing

De Groene Vlieg

Nieuws

Blijf altijd op de de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief op onze nieuwspagina.

Nieuwspagina