Contract research

 

Een hoge slagingskans en uitstekende kwaliteit, dát is onze prioriteit.

  • Betrouwbaar en objectief
  • Praktische toepasbaarheid
  • Flexibel

HLB is dé expert in het uitvoeren van proeven in  gewassen voor open teelten. Met een krachtig team van onder meer agronomen, fytopathologen, nematologen en entomologen, beschikken we over ruime expertise om diverse vraagstukken te onderzoeken. We denken mee over de opzet van het onderzoek en verzorgen de uitvoering, analyses en reportages.

Uiteraard beschikt HLB over de juiste certificering die je mag verwachten van een Contract Research Organisatie. Zo hebben we een TNG-erkenning, zodat we ook niet toegelaten middelen kunnen toepassen.  We werken we volgens gestandaardiseerde protocollen van onder meer EPPO en zijn we GEP gecertificeerd. Lees meer over onze certificering en kwaliteitswaarborging

Meer weten over onze  expertise en Contract Research? Neem dan rechtstreeks contact op met een van onze projectleiders.

Contact projectleider 

Biostimulanten gaan een steeds grotere rol spelen in de teelt van akkerbouwgewassen. Het HLB voert proeven uit om de werkzaamheid van biostimulanten aan te tonen. Dit doen we op de volgende twee manieren:

  1. Proeven conform de technische specificaties NVN-CEN/TS 17700 (1 t/m 5). De resultaten van de proeven kunnen worden gebruikt om een CE-markering aan te vragen. Deze proeven worden buiten op het veld uitgevoerd onder praktijkomstandigheden of uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden (laboratorium, pottenproeven, verwarmde kas met assimilatiebelichting, tunnelkas). Gewassen waarop de biostimulanten getest kunnen worden zijn aardappelen, suikerbieten, uien, peen, maïs en lelie.
  2. Middels een instapproef, wat betekent dat objecten van meerdere firma’s in een gezamenlijke veldproef liggen. Deze proeven worden uitgevoerd in de gewassen aardappelen, suikerbieten en lelie. Firma’s kunnen aansluiten met één of meerdere objecten, in één of meerdere gewassen. Een instapproef wordt niet uitgevoerd volgens de technische specificaties NVN-CEN/TS 17700 (1 t/m 5).

Heeft u hierin interesse, dan kunt u contact met ons opnemen (r.devries@hlbbv.nl) om samen de mogelijkheden te bespreken.

Met onze brede kennis en goed uitgeruste faciliteiten verrichten we op betrouwbare wijze onderzoek naar de effecten en werking van chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen, biostimulanten, groene middelen en diverse soorten meststoffen. Onze brede praktijkkennis is hierin onderscheidend.  Of het nu gaat om onkruid, insecten, nematoden, schimmels, bacteriën of  virussen , HLB heeft altijd een actueel beeld van de praktijksituatie. Dat betekent dat veldonderzoek door ons altijd uitgevoerd wordt op een perceel waar de beste omstandigheden voor het slagen van een proef verwacht mogen worden.  Ook als het gaat om de nevenwerking van middelen op nuttige insecten of nematoden, of om bijvoorbeeld combinaties van middelen en teelttechnieken kunt u bij ons terecht.

 

Onze kennis en ervaring in de praktijk, geeft ons én onze opdrachtgevers altijd de voorsprong.

Baselinestudies of in-vitrotoetsen worden ingezet om het effect van gewasbeschermingsmiddelen  op laboratoriumschaal te testen. Zo kan er snel en betrouwbaar worden getoetst of een nieuw middel een kans van slagen heeft. Daarnaast kunnen de baselinestudies gebruikt worden om resistenties te toetsen van micro-organismen tegen bepaalde middelen. Baselinestudies kunnen worden uitgevoerd met aaltjes, bacteriën en de meest schimmels die in de HLB-collectie aanwezig zijn.

Voor onder meer veredelingsbedrijven voert HLB divers resistentieonderzoek uit. Nematoden en wratziekte zijn daarbij onze expertise. Onze faciliteiten stellen ons in staat om onderzoek te doen naar quarantaineorganismen. Voor wratziekte is HLB bovendien als enig privaat instituut aangewezen voor het officiële resistentie onderzoek. Ook voor aardappelmoeheid is HLB erkend als officieel uitvoerend instituut en worden de uitslagen door de  NVWA gebruikt ten behoeve van het vaststellen van de officiële lijsten. Daarnaast houdt HLB inoculum van diverse schimmels en nematoden populaties in stand en vermeerdert deze ten behoeve van onder meer resistentieonderzoeken.

Onderzoek naar de  boven- en ondergrondse biodiversiteit is volop in beweging. We zetten onze kennis steeds vaker en breder in op het gebied van het ‘goede bodemleven’. HLB heeft de expertise en de faciliteiten in huis om hier gedegen onderzoek naar te doen.

Bij het onderzoek naar de bovengronds biodiversiteit (vooral insecten) maken we ook gebruik van de expertise van onze zusterbedrijf De Groene Vlieg. Gezamenlijk hebben we veel ervaring met en kennis van de monitoring van insecten, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende en vooral passende vangtechnieken en vallen.

 

Nieuws

Blijf altijd op de de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief op onze nieuwspagina.

Nieuwspagina