De levende bodem

In de Nederlandse akkerbouw spelen onder andere uitdagingen om te telen met minder gebruik van chemie en (kunst)mest. Een gezonde en weerbare bodem is daarom essentieel voor een rendabele en duurzame akkerbouw.

De bodemkwaliteit wordt bepaald door meerdere factoren, waaronder het bodemleven, zoals wormen, aaltjes, schimmels en bacteriën. We onderzoeken of het bodemleven ons kan helpen de bodemkwaliteit te verbeteren en de landbouw te verduurzamen.

Plan van aanpak
In dit project willen we gezamenlijk met akkerbouwers leren over de bodembiologie en de interactie met chemische en fysische aspecten. Dit doen we door bodemmonsters in de praktijk te verzamelen bij verschillende bedrijven (natuurinclusief, biologisch en gangbaar) en op percelen waar we specifieke teeltmaatregelen uittesten, zoals het toepassen van een groenbemester of het aanleggen van een akkerrand. Alle bodemlevenanalyes vullen we aan met gegevens geleverd door de akkerbouwers zelf, zoals opbrengsten, gevoeligheid voor ziektes en droogte en toegepaste maatregelen.

Deze grootschalige koppeling van data maakt het mogelijk de interacties tussen de biologie, de chemie, de fysica en teeltmaatregelen te onderzoeken. Hierbij is het belangrijk dat de kennis die we opdoen in dit project bij telers terechtkomt.

Projectleider HLB: Colette Broekgaarden
Projectpartners: HLB B.V., Bioclear earth en verschillende telers
Looptijd: januari 2023 tot voorjaar 2025
Locatie uitvoering project: het project wordt grotendeels uitgevoerd in de Provincie Groningen, bij akkerbouwers in de Noordelijke kleischil en de veenkoloniën.

 

Nieuws

Blijf altijd op de de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief op onze nieuwspagina.

Nieuwspagina