Wortelvlieg update

De wortelvlieg druk in de derde vlucht

Begin oktober kende een explosieve stijging van de, landelijk gemiddelde, wortelvliegdruk. Dat blijkt uit de data van De Groene Vlieg, op basis van de wortelvliegmonitoring. Uit de analyse blijkt dat vorig jaar eenzelfde soort stijging te zien was in de derde vlucht. Dit heeft waarschijnlijk met de weersomstandigheden te maken. Alertheid is dus geboden. Dit toont des te meer aan hoe nuttig monitoring is; je weet wat er speelt in je gewas. Meer weten? Vraag het onze adviseurs!

Onze adviseurs