Insecten actualiteiten

Stand van zaken van de uienvlieg, bonenvlieg en wortelvlieg

Uienvlieg

De eerste wilde uienvlieg zijn gevangen. In week 15 zijn we begonnen met het uitzetten van steriele uienvlieg. Sinds afgelopen week vangen we ook de eerste wilde vliegen. Dit betekent dat we op tijd zijn gestart met monitoring en zo een goede basis hebben gelegd voor een accurate beheersing van de eerste vlucht, zelfs op niet gezaaide percelen. Wilt u nog uienpercelen aanmelden voor de SIT, neem dan snel contact op met de adviseur in uw regio. 

Bonenvlieg
We zien in de vluchtcurven van de bonenvlieg nog steeds een stijgende lijn. Ook zijn er al maden van de bonenvlieg gevonden op percelen. Wel zijn er verschillen tussen regio’s in de hoeveelheid gevangen bonenvlieg. Voor regio-specifieke informatie kunt u terecht bij uw teeltadviseur.

Inmiddels is bijna de helft van de uien gezaaid, dus hier ligt gevaar voor plantenwegval door bonenvlieg op de loer. Schade kan al plaatsvinden vanaf de kieming van het uienzaad tot en met het eerste pijpje. De maden van de bonenvlieg voeden zich namelijk met ontkiemende zaadjes. Hierdoor kan het in het veld lijken alsof het zaad niet opkomt.

Zodra de uienplant groter is gegroeid, zijn de kaken van de bonenvlieg niet meer sterk genoeg om door het uienplantje heen te bijten. Let wel, de kaken van de uienvlieg zijn sterker en kunnen tot een later groeistadium nog schade doen.

Onlangs vertelde onze teeltadviseur Luuk Heling in de Nieuwe Oogst over de toenemende problematiek van de bonenvlieg en het belang van monitoren en daarmee het tijdig ingrijpen. Lees hier het hele artikel

Vluchtcurve bonenvlieg

Wortelvlieg

De eerste monitoring van de wortelvlieg is sinds week 16 van start. We zien hierbij dat er wortelvliegen worden gevangen in het zuiden van het land. Neem voor het monitoren van de wortelvlieg contact op met de adviseur in uw regio.