Wegwijs in ruim aanbod biostimulanten

Biostimulanten die je gewassen weerbaarder maken. Dat willen telers wel! Maar welke doen wat ze beloven en welke vallen toch wat tegen in hun werking? Dat onderzoekt HLB.

Er zijn geen wettelijke (toelatings)regels rondom biostimulanten, waardoor ze zonder beperkingen vrij vermarktbaar zijn. Dat maakt de keuze voor zo’n plant- en/of bodemversterker een gevoelskwestie en dat is niet de basis waar een agrarisch ondernemer naar zoekt. HLB verschaft akkerbouwers meer duiding in deze productgroep door ze te toetsen in de buurt van Wijster. Dat biedt de sector handen en voeten bij de inzet van de gewasversterkers.

HLB voert de zogenaamde instapproef uit en kan biostimulanten ook beproeven in overeenstemming met de technische specificaties NVN-CEN/TS 17700 (1 t/m 5), waarmee een CE-markering kan worden aangevraagd. De instapproef houdt in dat objecten van meerdere firma’s in een gezamenlijke veldproef liggen. Deze proeven kunnen worden uitgevoerd in aardappelen, suikerbieten en lelie. Firma’s kunnen aansluiten met één of meerdere objecten, in één of meerdere gewassen.

Deze zomer heeft HLB een instapproef in aardappel aangelegd waar diverse aanbieders van biostimulanten aan meedoen. Een goede aanbieder wil natuurlijk aantonen dat zijn product werkt. Op de proefvelden van HLB ligt een mooie kans om te bewijzen dat het aangeboden product effectief is! Na de aardappeloogst gaat HLB verder met het testen van biostimulanten in de bewaring. Bij deze bewaarproeven gaat het om het effect op bewaarziekten zoals fusarium, Phoma en zilverschurft.

Biostimulantenproeven zijn belangrijk, omdat deze middelen een alternatief kunnen zijn voor chemische gewasbeschermingsproducten die in de loopt der jaren steeds minder beschikbaar worden. Als je de nutriëntenopname en weerstand van gewassen op een hoger niveau kunt krijgen, is immers minder correctie nodig om te komen tot een gezond gewas met goed opbrengstpotentieel. Biostimulanten gaan dus een steeds grotere rol spelen in de teelt van akkerbouwgewassen.

Meedoen of meer weten? Neem dan contact op met Rozemarijn de Vries: r.devries@hlbbv.nl.