Vermeende uienvliegschade is vaak bonenvliegvraat

Wat in de praktijk regelmatig voor schade door uienvlieg wordt aangezien, blijkt in het vroege seizoen toch echt meestal veroorzaakt door de bonenvlieg. 

Het is juni en het uienteeltseizoen is, na een late start, nu goed op gang. De bonenvlieg heeft flink rondgewaard. De schade van deze vroege plaag – in het beginstadium van de ui – is op veel plekken zichtbaar. Dit wordt vaak verward met uienvlieg, maar die kende pas eind mei/begin juni de eerste vlucht. Dan gaan de vliegen eitjes leggen bij uienplanten, waar de daaruit komende larven gaan vreten. Schade van uienvlieg wordt daarom pas rond de tweede week van juni zichtbaar in het veld. Momenteel zien wij schade van de uienvlieg (in hogedrukgebieden). Die populatie-opbouw kun je tackelen met de Steriele Insecten Techniek (SIT).

Bonenvlieg groeiend probleem
Bonenvlieg is een groeiend probleem in de uienteelt, want het insect heeft veel waardplanten en de areaalgroei van eiwitgewassen speelt deze plaag in de hand. Een logische vraag is dan: waarom laat De Groene Vlieg haar Steriele Insecten Techniek hier niet op los? Maar dat is helaas geen optie, omdat de bonenvlieg te wijdverspreid voorkomt. Gezien het grote aantal waardplanten en de totale populatie bonenvlieg is het veel moeilijker om hier dezelfde techniek toe te passen als bij de uienvlieg. Steriele mannetjes produceren en loslaten is op dit moment dus geen optie. Uiteraard zijn we wel in gesprek met andere ketenpartners om een oplossing te bieden voor schade van bonenvlieg. Als daar helderheid over is, komen we daar graag op terug. In de tussentijd is het sowieso goed te weten waarmee je te maken hebt. Daarvoor is monitoring door De Groene Vlieg de ultieme manier. De vangsten worden in het lab onderzocht. Een microscoop is noodzakelijk voor een juiste determinatie.

Wortelvlieg rukt snel op
Intussen is wortelvlieg ook met een opmars bezig dit seizoen. De hoogste druk is begin juni in Brabant en pleksgewijs ook in Limburg. In de rest van het land is het nog rustig, maar door de hoge temperaturen zullen insectenpopulaties vlot toenemen.

Wortelvlieg komt snel op in gebieden waar in voorgaande jaren ook schade was. Daar overwinteren deze insecten logischerwijs graag. Vanuit zo’n bronperceel is vroeg hoge druk te verwachten. De eerste vlucht is niet de gevaarlijkste. Daarna, als de vliegen gesetteld zijn op een nieuw perceel, kunnen ze zich snel voortplanten in vervolgvluchten.

Waardplanten van de wortelvlieg zijn peen- en selderijsoorten en heel veel wilde schermbloemigen zoals bereklauw en pastinaak. Monitoring van De Groene Vlieg brengt de druk op percelen voor telers in beeld. Dat biedt de kans om tijdig in de grijpen.

Bladluizen nog rustig
In het Zuidwesten neemt ook de bladluizendruk toe, maar over het algemeen is het seizoen nog rustig.

Interesse?
Vragen over of interesse in onze monitoringsproducten? Neem dan contact op met een van onze adviseurs of kijk voor meer informatie op onze website: www.degroenevlieg.nl 

Onze adviseurs