Uitnodiging webinar-reeks: Landbouw met minder chemie, hoe dan?

Om de komende jaren de overgang naar geïntegreerde gewasbescherming succesvol te maken, wordt veel gevraagd op het gebied van kennis en vakmanschap van telers en adviseurs. HLB mag u als deelnemer aan praktijkprogramma Weerbaarheid in de praktijk uitnodigen voor een reeks webinars waarin we de opgebouwde kennis en ervaringen uit een groot aantal experimenten en sectoren met u delen.

Programmacoördinator Bart Jan Wulfse: “Gewassen telen op basis van het pakket gewasbeschermingsmiddelen dat in 2030 naar verwachting nog gebruikt mag worden, is zeer uitdagend. Dit vraagt een verdere ontwikkeling van weerbare teeltsystemen met gezonde planten. Binnen het praktijkprogramma beantwoorden we de vraag: ‘Hoe dan?’. In deze webinar-reeks delen we de reeds opgebouwde kennis. Dit doen we door ervaringen uit verschillende sectoren te delen en telers concrete handvatten te geven om zelf aan de slag te gaan.”

Het praktijkprogramma organiseert deze winter op woensdagavonden een webinar om je bij te praten. HLB mag u als deelnemer aan praktijkprogramma Weerbaarheid in de praktijk uitnodigen om de volledige reeks te volgen of er een uit te kiezen. De webinars worden ingevuld door 3 inhoudelijke deskundigen, waaronder altijd een teler. Er is natuurlijk volop gelegenheid voor het stellen van individuele vragen. Deelname is gratis. Klik hier om je aan te melden.

Klik op de onderstaande button om de uitnodiging te openen. In deze uitnodiging staan de data en onderwerpen van de webinars.

Uitnodiging webinar-reeks: Landbouw met minder chemie, hoe dan?


Over het praktijkprogramma

Het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en LTO Nederland en de sectoren. Binnen het programma zetten telers samen met teeltdeskundigen stappen naar weerbare teeltsystemen. In 13 pilots en expertteams wordt gewerkt aan het vullen van de gereedschapskist van telers met nieuw instrumentarium om hun gewassen op duurzame wijze gezond te houden en om plant- en teeltsystemen weerbaarder te maken.