Op tijd beginnen met bemonsteren voor tijdige uitslag

Door HLB grondmonsters te laten beoordelen, is schade in de volgende teelt in te schatten. Timing is hierbij van groot belang. Het juiste moment van bemonsteren op de aanwezigheid van nematoden is uiteraard in de eerste plaats afhankelijk van oogst, gewas en omstandigheden. Maar ook het doel van bemonsteren speelt een grote rol. In alle gevallen is het belangrijk om monsters op tijd te (laten) nemen.

De herfst en de winter zijn bij uitstek geschikt om te bemonsteren om de eventuele schade voor een volgteelt van een schadegevoelig gewas te kunnen bepalen. Door tijdig te bemonsteren, krijgen de opdrachtgevers op tijd de uitslag waarmee ze een beslissing kunnen nemen. Dan kan bijvoorbeeld het bouwplan nog worden aangepast. Bovendien zorgt een vroeg begin voor een goede doorstroming in de laboratoria van HLB, waardoor een vlotte terugkoppeling haalbaar is.

In onderstaande tabel een overzicht van de het beste bemonsteringstijdstip voor ofwel de grootste pak-, of detectiekans of voor het inschatten van de schade voor de komende teelt. Neem voor meer informatie contact op onze adviseurs!

Onze adviseurs