Onderzoek percelen op witrot en aaltjes voor beste bouwplan 2024

De voorbereidingen voor het bouwplan voor teeltseizoen 2024 zijn in volle gang. Hierbij is de perceelskeuze is van groot belang en soms ook een flinke puzzel. Voor de export en voor uitgangsmateriaal kunnen extra eisen gelden ten aanzien van bepaalde bodemziekten, zoals stengelaal, witrot en aardappelmoeheid. Om daaraan te voldoen is onderzoek voorafgaand aan de teelt noodzakelijk. Wij bieden dat aan!

Witrot: preventief bemonsteren
De schimmelziekte witrot wordt veroorzaakt door Sclerotium cepivorum. De sclerotiën van deze schimmel kunnen tot wel 15 jaar in de bodem overleven en indien aanwezig leidt dit gegarandeerd tot een infectie. Preventieve bodembemonstering kan daarom veel problemen voorkomen.

HLB voert dit onderzoek uit met moleculair onderzoek (PCR). Aan de hand van DNA kan met zekerheid worden vastgesteld welke schimmel aanwezig is.

Combi met nematoden
Bemonstering op witrot kan worden gecombineerd met stengelaal-onderzoek. HLB / De Groene Vlieg Bio Diagnostics is officieel gecertificeerd stengelaal- en witrotonderzoek uit te voeren.

Een goede beheersing van aaltjes in de bodem – of het nu gaat om AM of vrijlevende aaltjes – begint altijd met de juiste bemonstering en analyse. HLB heeft hiervoor diverse mogelijkheden, afhankelijk van het teeltdoel, het gewas en persoonlijke wensen. Een goede aaltjesbeheersing begint met het vaststellen van een besmetting, de bepaling van de soort en de omvang van de populatie.

HLB ondersteunt hierin met verschillende producten. Een overzicht vind je hier. Uiteraard is er altijd onderzoek op maat mogelijk, afgestemd op uw wensen en omstandigheden. We denken graag mee!

Meer weten over bemonsteren op stengelaal, witrot of aardappelmoeheid? Neem contact opnemen met een adviseur je regio.

Onze adviseurs