Bemonstering Nematoden

Een goede beheersing van aaltjes in de bodem, of het nu gaat om AM of vrijlevende aaltjes, begint altijd met een juiste bemonstering en analyse. HLB heeft hiervoor diverse mogelijkheden afhankelijk van het teeltdoel, het gewas en persoonlijke wensen.

Een goede aaltjesbeheersing begint met het vaststellen van een besmetting, de bepaling van de soort en de omvang van de populatie.

HLB ondersteunt hierin met verschillende producten. Een overzicht vind je hier. Uiteraard is er altijd onderzoek op maat mogelijk, afgestemd op uw wensen en omstandigheden.  We denken graag met u mee!

Lees hiernaast meer of neem contact op voor meer informatie.

Contact

Monsterbegeleidingsformulier Nematoden

Aanbod nematoden

Een intensieve methode van bemonstering die vooral in de pootgoed- en consumptieaardappelteelt wordt toegepast.

Door middel van een zeer intensief gestoken monster, waarbij er meestal  met een quad met GPS in totaal meer dan 700 steken per hectare worden genomen komen eventueel beginnende AM problemen overzichtelijk en per monsterstrook inclusief soortbepaling in beeld.

In het quarantaine lab worden deze monsters onderzocht op de aanwezigheid van cysten. Alle gevonden cysten worden gecontroleerd op  levende larven en eieren. Daarna kan per monster worden bepaald of het gaat om G. pallida, G. rostochiensis of om een mengbesmetting van beiden. Dit laatste gebeurt met een PCR test, dus op basis van DNA techniek. Een soortbepaling wordt altijd vooraf aangevraagd.

Het resultaat: AM besmettingen met soortbepaling  zeer nauwkeurig op het perceel in beeld.

Een bemonstering op vrij levende alen is onontbeerlijk voor een goede gewas-, ras- en groenbemesterkeuze in het bouwplan. HLB doet dit onderzoek volgens de beproefde incubatietechniek. Met deze methode wordt een uitstekend beeld verkregen van de voorkomende aaltjessoorten en de aantallen per soort, omdat door de incubatietechniek ook de larven uit eitjes en organisch materiaal in de bepaling worden meegenomen. Met de microscoop wordt vervolgens een deskundige beoordeling gedaan op alle voorkomende plantparasitaire alen in het monster zoals Meldoidogyne spp., Pratylenchus spp. en Trichodoriden.

In bepaalde gevallen wordt ook gebruik gemaakt van DNA technieken. Bijvoorbeeld om met zekerheid een besmetting met Meloidogyne chitwoodi of Meloidogyne  fallax of een mengbesmetting van beiden vast te stellen, beschikt HLB over speciale PCR toetsen. Hiermee kunnen deze bepalingen met een zeer grote betrouwbaarheid worden uitgevoerd, waardoor ook het beste advies kan worden verstrekt.

Speciaal voor het selecteren van percelen voor de bollenteelt heeft HLB een sneltoets voor vrijlevende aaltjes. Dit betekent dat de plantparasitaire aaltjes na een korte incubatietijd worden geteld en gedetermineerd. Deze analyse geeft een redelijk goed beeld van de besmetting en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het selecteren van huurpercelen. Voor een nauwkeuriger beeld adviseren wij het vrijlevende aaltjes onderzoek, waar standaard een langere incubatietijd wordt gehanteerd.

Ontdek hier andere uitdagingen voor bloembollen!

HLB is gecertificeerd om officieel  stengelaal/witrot onderzoek voor uienpercelen uit te voeren. Ook vrijwillig kan dit onderzoek worden uitgevoerd, waarbij er alleen een uitslag en geen verklaring wordt afgegeven. Met dit onderzoek kunnen teleurstellingen in de uienteelt worden voorkomen.

Ontdek hier de overige uitdagingen in de uienteelt!

Een goede beheersing van alen in de bodem, of het nu gaat om AM, bietencysten of vrijlevende alen, het begint altijd met een juiste bemonstering en analyse. HLB heeft hiervoor diverse mogelijkheden afhankelijk van het teeltdoel, het gewas en persoonlijke wensen.

Klik hier om meer te weten over uitdagingen in de bietenteelt!

Nieuws

Blijf altijd op de de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief op onze nieuwspagina.

Nieuwspagina