Met Topbodem effect van groenbemesters bekijken

Kennis helpt je verder. Dat geldt voor elke schakel in de akkerbouwketen. HLB is partner van Topbodem, een door Akkerwijzer (uitgeverij Agrio) opgezet project om nieuwe inzichten te verwerven met partners uit de sector. Dit initiatief omvat ook veel schakels in de keten.

Op 8 november was de Herfstexcursie bij de WUR in Lelystad. Het thema was het winterklaar maken van de bodem. Groenbemesters hadden de hoofdrol in deze bijeenkomst. Akkerbouwers meldden zich veelvuldig aan en kregen veel informatie voorgeschoteld over het winterklaar maken van de bodem. Niet alleen de theorie, maar zeker ook de praktijk! De groenbemesterproefvelden van WUR zijn de uitgelezen plek om het effect van verschillende groenbemesters te bekijken. Dat leidde uiteraard tot de vraag: welke groenbemester is het beste voor mijn doel? Bemonsteren is daarbij onontbeerlijk, zo vertelde HLB’s Petra Rijkens, want zo leer je je bodem kennen. Daarom kun je een gezonde bouwplanplanning baseren.

Meer informatie, vraag het je adviseur:

Onze adviseurs