‘HLB is het verlengstuk van ons boerenbedrijf’

Goed boeren doe je samen met je netwerk, is de overtuiging van akkerbouwer Tanja Beuling. Ze ziet HLB als verlengstuk van hun bedrijf. Een noodzakelijke informatieverstrekker voor gezonde teelten. “Boeren doen niet zomaar wat, ons bouwplan is gebaseerd op data.”

Boerenbedrijf Beuling
Tanja en Dirk-Jan Beuling runnen met zoon Rik in Eerste Exloërmond een traditioneel Veenkoloniaal akkerbouwbedrijf, met het laatste decennium het vrije handelsgewas uien in het bouwplan. We spreken boerin Tanja op een warme nazomerdag in september, op het terras van de boerderij. De hond huppelt rond met een mooie grove ui in zijn bek, om vervolgens de boel liggend in de gaten te houden.

Achter de huiskavel met gestreken uien ligt het HLB-proefveld, ingebed in een aardappelperceel. Dat proefveld is niet alleen een mooie aanleiding om het te hebben over de betekenis van HLB voor – Drentse – agrarisch ondernemers. Het veld staat ook symbool voor het open vizier waarmee de Beulings boeren. “We hebben ook een uienproefveld liggen voor Agrifirm”, zegt Tanja, nonchalant een kant op wijzend. Op pakweg 230 hectare – goed bewerkbare versleten dalgrond – stelt een proefveld natuurlijk niet veel voor. De samenwerkingen die het oplevert zijn echter enorm belangrijk voor het echtpaar dat met een open blik onderneemt.

Zo hebben zowel Tanja als man Dirk-Jan functies buiten het boerenerf. Dirk-Jan is actief (geweest) bij LTO, Avebe en Cosun. De van oorsprong Rotterdamse Tanja heeft haar milieukundige studie aan de Hoge Landbouwschool in Groningen, waar ze de liefde van haar leven tegen het lijf liep, te gelde gemaakt als ambtenaar bij de gemeente en het waterschap. Nu is ze programmamanager bij Stichting Innovatie Veenkoloniën, een sublieme arbeidsplek voor een behoorlijk extraverte Veenkoloniale akkerbouwer met organisatorisch talent.

Eco-Robotic
Nu alle trekkers op gps rijden en locatiespecifiek opbrengstmetingen worden gedaan, is de eco-robotic het nieuwste technische snufje op akkerbouwbedrijf. Dit apparaat herkent onkruid en dient daarop een klein beetje middel toe. De teler heeft minder middel nodig, wat beter is voor de portemonnee en het milieu. En bovendien wordt het gewas met het gebruik van de Eco-robotic niet meer geraakt; volvelds spuiten zet het gewas toch vaak terug in de ontwikkeling. Dat is een groot succes, vertelt Tanja. Deze machine is dit seizoen ook volop ingezet bij collega-boeren. “Ik denk dat we op het gebied van precisielandbouw nog meer grote stappen kunnen zetten”, gaat ze verder. “Dankzij de goede opbrengsten van uien de laatste jaren, kunnen we dat soort investeringen doen op ons bedrijf. Uien is een dure teelt. De gunstige prijsvorming zorgt voor een vliegwieleffect. Je kunt investeren en dat leidt weer tot verduurzaming en meer rendement. Waarop je verder kunt bouwen.”

Deze boerin ziet de toekomst duidelijk vol vertrouwen tegemoet. Meegaan met de tijd is hierbij belangrijk. Assertief zijn ook. Tanja: “Wij boeren zijn vaak te bescheiden en te goedkoop met alles. De discussie rondom wintergewassen is een mooi voorbeeld. Zetmeelaardappelen staat op die lijst, omdat Avebe heeft aangetoond dat het gewas na 1 oktober nog goed stikstof en fosfaat opneemt. Beleidsmakers weten vaak schokkend weinig. Dat moeten we beter vertellen, voor ons imago en om dingen voor elkaar te krijgen. En het kan leiden tot meerwaarde voor ons werk.”

Samenwerking
Samenwerking en contact met partners is ontzettend belangrijk voor de Beulings. HLB is van die partners. “Vaak wordt benoemd dat de bodem belangrijk is, maar boeren weten dat maar al te goed! Daarom bestaat een organisatie als HLB ook, omdat wij die nodig hebben om goed te boeren. We willen weten hoe het is gesteld met onze gronden. Boeren doen niet zomaar wat. De resultaten van het bodemonderzoek door HLB zitten bij ons in de computer en daar baseren we ons bouwplan op. Zo kom je tot gezonde teelten en dus rendement.”

 

Afbeelding 1: Tanja Beuling

 

In de jaren ’90 namen Dirk-Jan en Tanja – nu 59 en 57 jaar jong – de boerderij over van Dirk-Jans ouders en nu is zoon Rik (24) als opvolger goed begonnen in het bedrijf, dat is ingericht als bv. Dochter Iris (28) is onderwijzer in de regio. Dirk-Jan is een echte plantenman, zegt Tanja. Zij regelt de financiën. Rik is op de tweede locatie, verderop in de straat, bezig. Daar, waar de Beulings in de zomermaanden het graan ontvangen voor Agrifirm, staat zijn woonhuis. Hier is de ook de uienbewaring met het moderne condensdroogsysteem. De familie verkoopt uien afland en uit de schuur, zowel los en in kisten. Ook maken ze hier papierpulp dat als anti-stuifdek wordt gebruikt in de Veenkoloniën.

 

Afbeelding 2: Eco-Robotic

 

“HLB is, ook met de Groene Vlieg, een verlengstuk van ons bedrijf. Zo zijn we zuinig op wat we hebben. Want die uienteelt willen we graag behouden.”

 

Ook producten als de Steriele Insecten Techniek dragen daaraan bij, stelt Tanja. “HLB is, ook met de Groene Vlieg, een verlengstuk van ons bedrijf. Zo zijn we zuinig op wat we hebben. Want die uienteelt willen we graag behouden.” We doen het samen, is Tanja’s stelling. Daarom maakt ze ook graag plek voor het proefveld van HLB. “Ook om sparringpartners over de vloer te krijgen, hoor. Boer kan een eenzaam beroep zijn. Erfbetreders geven kennis door en daar word je een steeds betere ondernemer van.”