Bladonderzoek met ELISA bij HLB

HLB voert diverse onderzoeken uit om de gezondheid van gewassen te monitoren. Voor de aardappelteelt betreft dit onder andere knolonderzoek en de pootgoedscan. Bladonderzoek is hiervan een groeiende poot.

ELISA is een laboratoriumtest waarmee aardappelblad worden onderzocht op de aanwezigheid van aardappelvirussen. HLB voert dit onderzoek uit. De aanvrager stuurt monsters in voor dit bladonderzoek.

We kunnen zowel per monster als per blaadje een uitslag geven. Het is belangrijk dat duidelijk is welk virus moet worden onderzocht. Als er niks wordt aangekruist dan wordt alleen onderzocht op – het meest voorkomende – Y-virus. De prijs van het onderzoek hangt af van het aantal monsters. Prijzen kunnen worden opgevraagd bij contactpersoon Marcel Boone (06 21666860). De aanvrager krijgt een week na monsterontvangst per email de uitslag van het onderzoek.