Bladluizen slim beheersen

Het tweede seizoen van het onderzoeksproject ‘Bladluizen slim beheersen door inzicht in migratie binnen perceel’ begint. De titel van het project geeft precies aan wat het project inhoudt: waar komt de bladluis het perceel in, hoe migreert deze door het perceel en waar verlaat deze het perceel weer. Die kennis is nodig om bladluizen slim te beheersen. Er zijn steeds minder insecticiden tot beschikking. De middelen die er nog zijn, moeten tactisch worden ingezet, mede om resistentie te voorkomen.

In het vierjarige onderzoek, waarvan BO Akkerbouw de grootste financier is, wordt de migratie van bladluizen in beeld gebracht door intensieve monitoring op aardappelen en suikerbietenpercelen. Belangrijk hierbij is dat er op de percelen geen insecticiden worden gebruikt. Voor de intensieve monitoring worden goudvallen van De Groene Vlieg langs en in het perceel geplaatst. Elke week worden de plakplaten in de gele houders vervangen en het aantal bladluizen geteld.

Seizoen 2022
In 2022 is voor het eerst gemonitord een week voordat de gewassen boven de grond kwamen. Door het warme voorjaar zaten de bladluizen al in de percelen, waardoor er niet bepaald kon worden waar de bladluizen het perceel binnen zijn gekomen. Daarom zal aankomend seizoen het monitoren eerder beginnen.
Verder hebben we gezien dat de meeste bladluizen worden gevangen aan de randen van de percelen. Er zitten wel bladluizen in het midden van het perceel, maar de druk is hier lager dan aan de randen. Om aankomend jaar de migratie nog beter in beeld te brengen, zal er nog intensiever gemonitord gaan worden op de percelen. Dat betekent nog meer Goudvallen per perceel.

Natuurlijke vijanden
Naast bladluizen is er gekeken naar natuurlijke vijanden in het perceel. Hierbij is een correlatie geconstateerd tussen het aantal bladluizen en het aantal natuurlijke vijanden: wanneer er meer bladluizen zijn, zijn er ook meer natuurlijke vijanden en andersom. Aankomend jaar zullen we gaan onderzoeken wat het effect van de bufferstroken vanuit het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) hierop is.

Monitoring op je eigen perceel
Wil je op je eigen percelen het juiste spuitmoment tegen bladluizen bepalen? Een nauwkeurigere aanpak kan goed op basis van monitoring. Dat kan door de monitoring van De Groene Vlieg. De Groene Vlieg plaatst één of meerdere valgroepen van goudvallen op gunstige plaatsen in de rand van uw perceel. De lijmplaten worden wekelijks vervangen. Op basis van de vangst krijgt de teler bericht over de aanwezigheid van de bladluizen en het verloop ten opzichte van de week ervoor. Het resultaat is een duidelijk inzicht in de populatie opbouw. Hierdoor kunnen maatregelen effectief worden ingezet. Voor meer informatie kun je terecht bij je teeltadviseur, klik hier voor het overzicht van onze teeltadviseurs.

Meer informatie
Meer informatie over het project: “Bladluizen slim beheersen door inzicht in de migratie van bladluizen binnen het perceel”? Klik dan op de onderstaande button:

Meer informatie Bladluizen slim beheersen

Gegevens project:

Projectleider HLB: Sanne Graafstra
Projectpartners: HLB
Financierder: BO Akkerbouw
Looptijd: 2022 – 2026
Locatie uitvoering project: Oostelijk zandgebied