Bladluizen slim beheersen door inzicht in de migratie van bladluizen binnen het perceel

Bladluizen kunnen grote schade veroorzaken in verschillende gewassen, zoals aardappelen en suikerbieten, door het overbrengen van virussen.

Insecticiden staan steeds meer onder druk, met als gevolg een steeds beperkter middelenpakket. Het gevolg hiervan is dat het beheersen van luizen een steeds grotere uitdaging aan het worden is. De middelen die er nog zijn, moeten we tactisch inzetten, onder andere om resistentie te voorkomen. Het liefste zetten we deze middelen plaats specifiek in, bijvoorbeeld met precisietechnieken.

Om bladluizen slim te beheersen is kennis nodig over de migratie van bladluizen. Het doel van dit project is een beter beeld krijgen over de migratie van bladluizen om tot een betere bestrijdings-/beheersingsaanpak te komen. Bij een goed beeld over de migratie van bladluizen kan de bladluismonitoring worden geoptimaliseerd, resulterende in efficiëntere bestrijding met een lagere milieu impact en uiteindelijk een vitaler gewas.

Projectleider HLB: Sanne Graafstra
Projectpartners:  HLB
Financierder: BO Akkerbouw

Looptijd: 2022 – 2026
Locatie uitvoering project: Oostelijk zandgebied

Plan van aanpak
We willen weten waar de bladluizen het perceel inkomen, hoe ze door het perceel migreren en waar zij het veld weer verlaten. Hiervoor worden 4 jaar lang verschillende praktijkpercelen waar geen bestrijding wordt uitgevoerd intensief gemonitord. Deze monitoring gebeurd met behulp van goudvallen, speciaal door De Groene Vlieg (zusterbedrijf) ontwikkelde plakvallen. Met de verzamelde data wordt bepaald welke factoren als begroeiing, windrichting, etc. invloed hebben op de migratie van de bladluis.

Halverwege het project zal worden geëxperimenteerd met verschillende manieren van bladluisbeheersing wat kan leiden tot vernieuwende advisering op het gebied van bladluizen. Op basis van de verkregen resultaten wordt een praktisch adviesmodel verkregen gericht op minimale schade door luizen met minimale impact op het milieu.

Afbeelding: Goudval van De Groene Vlieg

Nieuws

Blijf altijd op de de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief op onze nieuwspagina.

Nieuwspagina