Bemonsteren AM en VLA

In de winterperiode worden de voorbereidingen voor het komend teeltseizoen gemaakt. Daarbij wil je de risico’s op schade zo klein mogelijk maken. Bemonstering maakt inzichtelijk welke soorten aaltjes aanwezig zijn in het perceel en welke risico’s dit heeft op de komende teelt.

Aardappelmoeheid
Voor AM hebben we inmiddels al veel bemonsterd, maar minder dan gemiddeld. De aardappeloogst kwam later op gang en in de tweede helft van oktober viel er veel regen, waardoor er minder bemonsterd kon worden dan in de meeste jaren. Wanneer de omstandigheden dit toelaten, zullen we deze percelen steken.

Vrijlevende aaltjes
In de winterperiode worden de voorbereidingen voor het komend teeltseizoen gemaakt. Daarbij wil je de risico’s op schade zo klein mogelijk maken. Voor gewassen die gevoelig zijn voor vrijlevende aaltjes, kan een grondmonster inzichtelijk maken welke soorten aaltjes aanwezig zijn in het perceel en welke risico’s dit heeft op de komende teelt. Als schade door vrijlevende aaltjes zichtbaar wordt tijdens het groeiseizoen zijn de mogelijkheden om nog te kunnen bijsturen zeer beperkt. Voor een goede risico-inschatting voor de komende teelt van onder andere uien en peen, zijn de komende twee maanden de beste periode om te bemonsteren. De uitslagen van dit onderzoek geven ook handvatten voor een slimme keus in vruchtopvolging en groenbemesters.

Voor informatie kunt u contact opnemen met uw adviseur. Opgave graag zo spoedig mogelijk. Bemonstering loopt uit vanwege de weersomstandigheden. Neem contact op wanneer het perceel vrij is.

Onze adviseurs