Uitnodiging webinar: Emissiereductie in de praktijk, wat kun jij doen?

Als teler ben je cruciaal in het verminderen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen. Welke stappen kun je op jouw bedrijf zetten om deze emissies te verminderen zonder op de effectiviteit van de gewasbescherming in te leveren?

HLB is deelnemer aan praktijkprogramma Weerbaarheid in de praktijk en nodigt geïnteresseerden vanuit die hoedanigheid uit voor een webinar over driftreducerende spuittechnieken in relatie tot effectiviteit van gewasbescherming in open teelten op woensdag 10 januari 2024 van 19.30 tot 20.30 uur.

De belangrijkste quick wins en de broodje aap-verhalen staan op het programma. We verkennen de verschillende emissieroutes voor gewasbeschermingsmiddelen en richten ons op essentiële maatregelen. We behandelen diverse spuittechnieken, spuitboomhoogtes, druppelgroottes, doppenkeuzes en de impact van zijwaarts of neerwaarts spuiten. Ook duiken we in de ideale bladbedekkingsgraad en hoe die te bereiken. We zullen aannames kritisch bekijken, zoals: ‘hoe fijner de druppel, hoe beter de effectiviteit’ en concrete praktijkvoorbeelden van de nieuwste technieken presenteren. Uiteraard komen daarbij zowel voor- als nadelen aan bod. Daarnaast bieden we waardevolle do’s en dont’s. Dit alles binnen het kader van Integrated Crop Management (ICM).

Het webinar wordt geleid door Peter Knippels van LTO, bijgestaan door de expertise van:

  • Ard van der Spek, teelt en ervaringsdeskundige vanuit akkerbouw.
  • Frans Rijk, teelt en ervaringsdeskundige vanuit vruchtboom en fruitteelt.
  • Jaco Kole, deskundige vanuit de techniek (Fedecom)
  • Yvonne Gooijer, deskundige vanuit landbouw (CLM)

Aanmelden: Klik op deze link om je aan te melden. Voor aanvang ontvang je een e-mail met een inloglink om deel te nemen. Na afloop van het webinar ontvangen alle inschrijvers een link om het webinar terug te kijken. Deelname is kosteloos.

Over het praktijkprogramma
Het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ wil boeren adviseren en stimuleren om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen op erf en perceel, maar ook emissie naar de omgeving en omwonenden.