Beheersstrategie ontwikkeld tegen virussen in de pootaardappelteelt

In het project ‘Virus- en vectorbeheersing pootaardappelen’ zijn handvatten voor telers gecreëerd om virussen beter het hoofd te bieden.

De gezondheid van pootaardappelen en suikerbieten wordt bedreigd door virussen. Het probleem bladluizen – die de virussen kunnen overbrengen – neemt in deze teelten toe door klimaatverandering en het krimpende middelenpakket. Het aardappelvirus Y (Potato virus Y, PVY) leidt bijvoorbeeld tot aanzienlijke economische schade en ondermijnt de sterke Nederlandse exportpositie van pootaardappelen. Een beheersstrategie was nodig en is gevonden.

Onderzoekers en stakeholders uit de pootgoedketen hebben de afgelopen vier jaar de koppen bij elkaar gestoken in het project ‘Virus- en vectorbeheersing in pootaardappelen’. De Groene Vlieg was een van de deelnemers aan dit project.

Het onderzoek is gericht op een betere risico-inschatting op infecties en het bieden van handvatten om infecties en verspreiding van PVY en bietenvergeling zoveel mogelijk tegen te gaan. In dit publiek-private samenwerkingsproject zijn hulpmiddelen ontwikkeld waarmee besmetting en waardevermindering in pootaardappelen worden voorkomen. Deze hulpmiddelen, zoals bladluisidentificatie en virusdetectie, zijn tevens geschikt te maken voor toepassing in de suikerbietenteelt.

Samengevat heeft het onderzoek geleid tot een aantal aandachtspunten en richtlijnen waarmee de verspreiding van PVY en bietenvergelingsvirussen kan worden beperkt.

Het eindverslag van de PPS virus- en vectorbeheersing in de pootaardappel (en in suikerbiet) is nu beschikbaar:

Eindverslag ‘Virus- en vectorbeheersing pootaardappelen’