AM en chitwoodi beheersen met kennis

Kennis is het fundament voor een aanpak van ziekten en plagen. De Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw financiert veel onderzoek en laat bij voldoende nieuwe resultaten hiervan meestal een brochure maken. Het doel is om met kennis de landbouw vooruit te helpen. Het resultaat hiervan is onder andere te zien in twee onlangs samengestelde brochures ‘Beheersing van aardappelmoeheid in de akkerbouw’ en ‘Beheersing van Meloidogyne in de akkerbouw’. Alle (nieuwe) kennis op het gebied van deze aaltjes is overzichtelijk in deze mooie brochures weergegeven. Aan dit onderzoek en het schrijven van deze brochures hebben het HLB en De Groene Vlieg actief meegewerkt.

Na het voorwoord van stuurgroepvoorzitters Dirk Jan Beuling (Plan van aanpak Aardappelmoeheid), en Klaas Schenk (Plan van aanpak Meloidogyne) wordt het hele proces; van monitoring, rotatie, uitgangsmateriaal en teeltwijze, bodembeheer tot en met beheersmethodes omschreven. Tipje van de sluier: inundatie wordt in beide situaties als effectief ervaren.

Kortom: zeer informatief en educatief voor de akkerbouwer. Download de brochures hier:

Beheersing van aardappelmoeheid in de akkerbouw
Beheersing van Meloidogyne in de akkerbouw