Vacature Stageplaats

Ben jij een nieuwsgierige zelfstandige stagiaire met interesse in plantenziekten en die het leuk vindt om uit te zoeken of er een relatie te leggen is tussen de bodem gesteldheid binnen een perceel en het optreden van plantenziekten dan hebben we een leuke stage mogelijkheid!

HLB werkt aan het ontwikkelen van een app die aan de hand van foto’s van bladvlekken in akkerbouw gewassen kan zeggen welke ziekte de veroorzaker is van de vlek. Hiervoor verzamelen we gedurende het teeltseizoen veel foto’s van bladvlekken in aardappelen, suikerbieten en mais.

Of een plant ziek wordt hangt af van vele factoren, waarbij de bodem gesteldheid een belangrijke factor is. HLB doet door middel van grid bemonstering en grondmonsteranalyse onderzoek naar de variatie in bodem gesteldheid binnen percelen.

Ben jij een nieuwsgierige zelfstandige stagiaire met interesse in plantenziekten en die het leuk vindt om uit te zoeken of er een relatie te leggen is tussen de bodem gesteldheid binnen een perceel en het optreden van plantenziekten dan hebben we een leuke stage mogelijkheid!

De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen half juni en half oktober en zullen onder andere bestaan uit:

  • Foto’s maken van bladvlekken in diverse percelen.
  • Blad plukken en meenemen voor diagnose naar het lab in Wijster.
  • Diagnosticeren samen met een medewerker van HLB wat de oorzaak van de bladvlekken is.
  • Het onderzoeken of er een relatie is tussen het ontstaan van ziekten en bodemparameters.

Werkzaamheden worden verricht in Noordoost Nederland. Voor het bezoeken van diverse percelen is het hebben van eigen vervoer hierbij wel een vereiste.

 Geïnteresseerden kunnen informatie vragen of hun CV sturen naar Annemarie Tuin, a.tuin@hlbbv.nl