Medewerker proefvelddienst

Voor onze proefvelddienst in Wijster zijn wij op zoek naar een medewerker. Ben je thuis in de sector en steek je graag de handen uit de mouwen?

Over HLB

HLB BV in Wijster ontwikkelt voortdurend nieuwe kennis op het gebied van plant- en bodemgezondheid en past deze toe in de gehele agroketen. Door de unieke combinatie van onderzoek, diagnose en advies heeft HLB een schat aan data en wordt de nieuwste kennis toegepast in advisering. Deze kennis wordt vertaald in praktische producten die een werkelijke meerwaarde geven voor de klant. Het bedrijf is gespecialiseerd in onderzoek en herkenning van alle ziekten, plagen en onkruiden in de open teelten zoals akkerbouw, bloembollen, vollegrondsgroenten, boomkwekerij en sportvelden.

De functie

HLB BV is op zoek naar een medewerker binnen onze proefvelddienst in Wijster, Drenthe. Als proefveldmedewerker lever je binnen een klein en enthousiast team een belangrijke bijdrage aan de correcte uitvoering van proeven voor onze opdrachtgevers. Dit zijn vooral proeven in aardappelen, bollen en overige akkerbouwgewassen. Het grootste deel van de proeven ligt in het noordoosten van Nederland.

Werkzaamheden

In het teeltseizoen:

  • Uitmeten proefvelden
  • Zaaien en planten
  • Diverse bespuitingen met een hand-gedragen spuitboom of een kleine spuittrekker
  • Gewasbeoordelingen: het tellen van planten of insecten, en het beoordelen vanaantastingen en gewasstand
  • Onderhoud proefvelden: ziekte- en onkruidbestrijding en kleinschalige beregening
  • Oogstwerkzaamheden, hierbij zal een aanzienlijk deel van het werk handwerk zijn
  • Het nemen van grondmonsters bij aanleg en oogst van proeven

In het winterseizoen:

  • Wegen en beoordelingen van knollen en bollen
  • Onderhoud machines en proefveldmateriaal
  • Inzetten van kasproeven en resistentietoetsen
  • Voorbewerken van grond- en gewasmonsters voor analyse
  • Het nemen van grondmonsters bij telers

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens werkvoorschriften en kwaliteitsrichtlijnen, waarbij een nauwkeurige administratie van werkzaamheden vereist is.

De medewerker die wij zoeken

 • Heeft ervaring met teeltwerkzaamheden binnen de akkerbouw en/of bollenteelt
 • Heeft interesse in en kennis van ziekten en plagen in akkerbouw en/of bloembollen
 • Heeft interesse in het uitvoeren van onderzoek, is nauwkeurig en voelt zich verantwoordelijkvoor een correcte uitvoering van proeven
 • Is communicatief vaardig: de functie vraagt veel overleg en samenwerking met collega’s in deproefvelddienst en met projectleiders
 • Is flexibel: de werkzaamheden zijn seizoenafhankelijk en vaak weersafhankelijk.
 • Heeft een opleiding op minimaal MBO-niveau, bijvoorbeeld MAS
 • Is in bezit van rijbewijs BE, of is bereid een aanhangerrijbewijs zo snel mogelijk te halen
 • Is in bezit van een spuitlicentie 1 (vakbekwaamheid uitvoeren gewasbescherming), of is bereid deze zo snel mogelijk te halen.Sollicitaties met CV en motivatie graag uiterlijk 31 mei 2022 sturen naar:
  HLB BV
  t.a.v. T.C. Everaarts Kampsweg 27
  9418 PD Wijster t.everaarts@hlbbv.nlVoor meer informatie kunt u ma – do bellen met: Tjarda Everaarts tel. 06 5517 6348