Wortelvliegsignalering teeltseizoen 2022

De Groene Vlieg biedt wortelvliegsignalering aan in wortelen en knolselderij voor een optimale beheersing met minder middelen. Dit jaar is de hoogste druk gemeten tijdens de derde vlucht, wat soms resulteerde in een advies tot ingrijpen.

Wortelvlieg maden kunnen wormstekigheid veroorzaken, wat kan leiden tot afkeuring van een partij. Een goede signalering geeft een uitstekend beeld van de plaagdruk op jouw perceel. De druk kan per perceel erg verschillen, daarom is het van belang om per perceel te monitoren. Aan de hand van de signalering kan op het juiste moment een bestrijding worden uitgevoerd. Dit voorkomt schade én mogelijke afkeuring van een partij. Met behulp van de Goudval, speciaal door ons ontwikkelde plakvallen, worden wortelvliegen gevangen en geteld in ons laboratorium. Voor meer informatie over wortelvliegsignalering klik hier.  

De wortelvlieg kent over het algemeen drie vluchten per seizoen. Afgelopen teeltseizoen was de druk van de wortelvlieg hoger dan gemiddeld op een aantal percelen in Nederland.  

Dit jaar is de hoogste druk gemeten tijdens de derde vlucht. Een verklaring hiervoor is dat de tweede vlucht (midden in de zomer) niet aangenaam was voor de vliegen, gezien de droge en warme omstandigheden. Deze omstandigheden hebben ertoe geleid dat de vliegen zich schuilhielden in luwte plekken en daardoor in mindere maten werden gevangen op de plakvallen. Tijdens de derde vlucht waren de omstandigheden koeler en optimaler voor de wortelvlieg. Deze periode zijn er meer wortelvliegen gemeten. Dit resulteerde erin dat aantal telers tijdens de derde vlucht een advies tot ingrijpen kregen.   

In verband met de gemiddeld hogere temperaturen in oktober hebben wij in enkele gebieden doorgemeten. Het stopmoment is bepaald door de dalende temperaturen, de gemeten ontbrekende druk van wortelvliegen en grote aantal gerooide wortelpercelen. 

Wil je meer weten of meedoen? Neem contact op met uw adviseur. Onze adviseurs zijn nu onze klanten aan het bezoeken voor het aankomende teeltseizoen.  

Contact