HLB test 15 middelen op effectieve bestrijding aardappelopslag

In opdracht van BO Akkerbouw heeft HLB vijftien gewasbeschermingsmiddelen getest op het effectief bestrijden van aardappelopslag én aardappelmoeheid (AM). De uitslag is verwerkt in een overzichtelijk schema. Voor de gewassen ui, granen, mais en bieten is te zien welke middelen effectief zijn voor het bestrijden van aardappelopslag.

>> download het schema ´ Gerichte bestrijding van aardappelopslag en aardappelmoeheid (AM)´

Door zachte winters ontwikkelen achtergebleven aardappelknollen zich in het voorjaar tot nieuwe planten. Hierdoor neemt de aardappelopslag toe. Dit probleemonkruid zorgt voor opbrengstverlies in volggewassen door de strijd om nutriënten en licht. Ook is aardappelopslag een waardplant voor onder andere ziekten als Phytophthora en aardappelmoeheid (AM). Effectieve bestrijding is daarom hard nodig. Het HLB heeft vijftien gewasbeschermingsmiddelen getest die bijdragen aan het afsterven van de hele aardappelopslagplant (blad, stengels én wortels) om daarmee de vermeerdering van AM te voorkómen.

Pottenproef

Voor het Plan van Aanpak AM heeft HLB, in opdracht van BO Akkerbouw een pottenproef uitgevoerd. In deze proef zijn vijftien gewasbeschermingsmiddelen getest op het effectief afsterven van  aardappelopslagplanten. De proef was gericht op aardappelopslag in de gewassen ui, granen, mais en bieten. Op het veld is eenvoudig vast te stellen of een plant bovengronds volledig is afgestorven of niet. De uitkomsten van deze proef zijn  verwerkt in het schema ´Gerichte bestrijding van aardappelopslag en aardappelmoeheid (AM)´. In dit schema is het percentage volledige loofdoding in combinatie met eventuele AM- vermeerdering vermeld en is weergegeven of er dochterknollen zijn gevormd. Hierdoor is per teelt goed te zien met welke middelen aardappelopslag effectief kan worden bestreden waardoor ook de vermeerdering van AM op opslagplanten effectief wordt tegengegaan.

Selectie van vijftien toegelaten middelen (combinatie)

Niet alle in Nederland toegelaten middelen zijn door HLB getoetst in deze proef. Het kan dus ook dat andere chemische middelen of combinaties, de aardappelplant goed bestrijden en de vermeerdering van het aardappelcysteaaltje voorkomen.