Risico op veel aaltjesschade in 2023 door koud en nat voorjaar

De omstandigheden voor de vrijlevende aaltjes (Para)Trichodoriden zijn dit voorjaar tot nu toe ideaal. Daardoor is er op veel lichte zand- en zavelpercelen in gevoelige gewassen meer schade door Trichodoriden te verwachten. Dit kan tot groeireductie leiden.

De groeireductie kan bij een lichte aantasting er soms weer uitgroeien, maar bij zwaardere aantastingen kan de schade in de loop van het jaar zelfs nog verder toenemen. Daarnaast kunnen deze aaltjes het tabaksratelvirus overbrengen, waardoor bijvoorbeeld in aardappelen stengelbont en kringerigheid kan ontstaan. In pootaardappelen of consumptieaardappelen kan dit zelfs tot afkeuringen leiden. 

De vrijlevende aaltjes van de Trichodoride- en Paratrichodoride-soorten komen vooral op de wat lichtere zand- en zavelgronden vrij algemeen voor. Afhankelijk van het bouwplan en de groenbemesterkeuze kunnen verschillende (Para)Trichodoride soorten zich meer of minder sterk vermeerderen. Daarnaast kunnen (Para)Trichodoriden een lange tijd in de grond overleven en het tabaksratelvirus overbrengen, waardoor stengelbont in het gewas en kringerigheid in de knollen kan ontstaan.   

Om de (Para)Trichodoriden te beheersen is het belangrijk om de soorten (Para)Trichodoriden te laten vaststellen op een perceel via een grondmonster. Er komen meer dan vijf verschillende soorten in Nederland voor en soms meerdere soorten per perceel. De mate van waardplantgeschiktheid van gewassen op deze soorten kan sterk verschillen en er zijn ook nog heel veel gaten in de kennis hierover. Toch is kennis van de aanwezige soorten de basis voor de beheersing van deze aaltjes. Neem het grondmonster het liefst in een vochtige koele periode, wat kan gedurende het hele jaar, en steek het monster minimaal bouwvoordiep.  

 

Bovenstaand een afbeelding van het bemonsteren. Meer informatie over nematoden of het bemonsteren van nematoden? Klik dan op de onderstaande buttons:

Nematoden

Bemonstering nematoden