Rassenkeuzetoets

Aardappelmoeheid gericht en op de juiste manier aanpakken? Speciaal voor de beheersing van virulente aardappelmoeheid heeft HLB een rassenkeuzetoets ontwikkeld om te helpen bij het maken van de juiste rassenkeuze voor jouw perceel. 

Er zitten grote verschillen in populaties van aaltjes binnen een veld. Aardappelrassen die op papier een hoge resistentie hebben, kunnen in het veld toch vermeerdering van het aardappelcysteaaltje geven. Dit kan leiden tot meer problemen, terwijl je het probleem juist wil aanpakken.  

Met de rassenkeuzetoets kan in beeld worden gebracht welk aardappelras de beste resistentie heeft op de populatie op het veld. In een labproef worden rassen getest ten opzichte van een vatbare standaard. Om in een rassenkeuzetoets zoveel mogelijk rassen te testen waar een resistentie van mag worden verwacht, is het nodig om het type AM-populatie (G. pallida of G. rostochiensis of mengbesmetting) te weten. Vervolgens wordt er in overleg met de teler bepaald welke rassen er worden getoetst. De toetsen worden van januari tot en met begin mei ingezet. Meer informatie over de rassenkeuzetoets vind je hier

De rassenkeuzetoets is dus een echte praktijkgerichte toets, gericht op beheersing van AM op perceelsniveau. HLB staat voor u klaar om een rassenkeuzetoets en/of bemonstering met soortbepaling uit te voeren! Neem voor meer informatie contact met ons op of met één van onze adviseurs.  

Contact