Proefvelddienst HLB klaar voor de spuitproeven

De proefvelddienst van HLB heeft, net als de praktijktelers, te maken met een vertraagde seizoenstart door de lange natte periode. Een beetje een herhaling van het voorjaar van 2023, dat ook in de wacht moest vanwege nat en koud weer.

Intussen hebben bijna alle gewassen voor de proefvelden een plekje in de grond gekregen, zoals de aardappelen op de foto. Vaak maken wij voor proeven gebruik van een deel van een praktijkperceel, waarvan we weten of verwachten dat er een bepaalde ziekte of plaag in het perceel aanwezig is, dat dan eerst door de teler zelf wordt bewerkt, gezaaid of gepoot. Zo krijgen we de meest representatieve proefresultaten.

Naast proeven in consumptiegewassen legt HLB jaarlijks ook een heel aantal proeven aan met bloembollen. In het project Duurzame Bollenteelt Drenthe (DBD) doen we dit vaak samen met een lelieteler, maar een heel aantal andere proeven wordt volledig uitgevoerd door de proefvelddienst.

Nu het uitgangsmateriaal voor 2024 bijna allemaal in de grond zit, breekt de tijd van gewasbespuitingen aan, in proeven waarin verschillende middelen of spuitschema’s worden getest op de werking tegen ziekten of plagen.

Meer informatie? Neem dan contact op met een van onze projectleiders https://www.hlbbv.nl/nl/oplossingen/contract-research-2/onze-projectleiders/

 

 

De pootmachine heeft de mogelijkheid om verschillende spuittankjes aan te sluiten