Praktijkgericht op weg naar Duurzame Bollenteelt Drenthe

Het programma Duurzame Bollenteelt Drenthe (DBD) is onderdeel van het landelijke Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 van LNV en wordt uitgevoerd door HLB en telers. 

In DBD werken overheden, de telers en sector, teeltadviseurs en onderzoekers intensief samen om de lelieteelt structureel duurzamer te maken met een lage impact op natuur en leefomgeving. Door middel van meerjarige experimenten op praktijkschaal worden methodes en systemen getest, die sterk bijdragen aan het verlagen van de milieubelasting maar met behoud van bolkwaliteit. 

Beslissingsondersteunend systeem 

Een voorbeeld van zo’n experiment is de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op basis van een beslissingsondersteunend systeem. Daarbij worden weersomstandigheden- en de verwachting meegenomen in een advies. Het aantal toepassingsmomenten en de hoeveelheid middel in de minder gevoelige lelies kon daardoor al worden gereduceerd. Dit systeem zal de komende jaren verder worden geoptimaliseerd. 

Daarnaast wordt er geëxperimenteerd op praktijkniveau met het toepassen van minerale oliën zonder insecticiden al dan niet in combinatie met plantversterkers. Getoetst wordt op het effect in meer of minder resistente soorten. De planten worden hier weerbaarder van en voorkomen dat virussen via luizen worden overgebracht. De verwachting is dat het insecticiden gebruik hierdoor omlaag kan. Leliepartijen worden een aantal jaren gevolgd en getoetst om het langdurig effect te onderzoeken. 

Lagere milieubelasting

Tot slot worden ook middelen met een lagere milieubelasting toegepast. Deze middelen hebben wel al een toelating in andere gewassen en kunnen een behoorlijke winst opleveren wanneer ze ook in de lelieteelt kunnen worden gebruikt. De eerste resultaten laten in ieder geval een goede werking zien.  Het project loopt tot maart 2025. De lelietelers in de gemeente Westerveld, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), het ministerie van LNV Gemeente Westerveld, provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), LTO Noord, Agrifirm, CAV Agrotheek en WPA Robertus en Alb.Groot zijn bij het programma betrokken.

Meer informatie over het project is te lezen op https://www.duurzamebollenteeltdrenthe.nl/

Voor vragen kun je contact opnemen met projectleider Patricia van Rijswick. Haar contactgegevens vind je hier.