Ook op de HLB-proefvelden is het een laat voorjaar

Door de koude en natte weersomstandigheden begin het teeltseizoen later dan normaal. Dus ook op de proefvelden van HLB. Coördinator proefvelddienst Contract Research Tjarda Everaarts vertelt hieronder over de actuele stand van zaken.

Nog niet zo lang geleden streefde men er vaak naar om de aardappelen gepoot te hebben voor Koninginnedag op 30 april, met het oog op een vroege knolzetting in juni met meer kans op gunstige omstandigheden daarvoor. Nu houden niet alle aardappeltelers zich aan dit streven, maar door het koude en natte voorjaar is dit jaar wel alles wat later dan in andere jaren.

Poten van de proeven
Bij HLB zijn we wel gewend om de meeste aardappelproeven te poten na eind april. Veel proeven liggen in aardappelvelden van telers en dan moeten we meestal even wachten tot de telers de aardappelen om de proeven heen zelf hebben gepoot. Vervolgens kost het HLB dan wel zo’n drie tot vier weken voordat we alle aardappelproeven in de grond hebben zitten. De meeste proeven poten we met een eigen pootmachine, waarmee we zo nodig gemakkelijk op elk klein veldje een andere bespuiting onder de pootmachine kunnen toepassen.

Inmiddels, begin mei, is onze proefvelddienst druk aan de slag met de aanleg van aardappelproeven en we hopen deze allemaal in de komende drie weken de grond in te krijgen.

Uitstellen planten of zaaien
Ook voor veel andere gewassen geldt dat het zaaien of planten uitgesteld moest worden vanwege de weers- en veldomstandigheden. Gelukkig hebben we wel de uienproeven kunnen zaaien, voordat het echt te laat werd hiervoor. Als het kan, zaaien we in samenwerking met een loonwerker of teler.

Proeven met bloembollen
Naast proeven in consumptiegewassen legt HLB jaarlijks ook een heel aantal proeven aan met bloembollen. In het project Duurzame Bollenteelt Drenthe doen we dit vaak samen met een lelieteler, maar een heel aantal andere proeven wordt volledig uitgevoerd door de proefvelddienst. Afhankelijk van de nodige toepassingen doen we dit grotendeels machinaal of meer met de hand.

“We hopen op een goede zomer met groeizaam weer en mooie resultaten in de proeven waarmee de sector in de toekomst weer vooruit kan!”

Meer informatie?
Neem dan contact op met een van onze projectleiders.

Onze projectleiders

Afbeelding 1: De aanleg van een veldproef in uien. Hierin wordt het effect van verschillende producten op plant-parasitaire nematoden onderzocht.

Afbeelding 2: De aanleg van een veldproef met lelies. Alle bollen zijn per klein veldje uitgeteld en worden vervolgens met de machine geplant.