Onderzoek nu uw bemestingstoestand!

Alles begint bij de bodem, dat is het belangrijkste productiemiddel en de basis voor een gezond en productief gewas. Daarom heeft de bodem ook de hoogste prioriteit om op orde te brengen en te houden. Het in kaart brengen van de bodem is  belangrijk. Denk hierbij naast de bemestingstoestand ook aan het bodemleven (inclusief schadelijke aaltjes). Uit ervaring weten we dat de variatie in bodemvruchtbaarheid en bemestingstoestand binnen een perceel groot kan zijn.  Speel daarop door een gedegen analyse van de verschillen in bemestingstoestand.  Wanneer de bodemvariatie bekend is, zijn er vaak volop mogelijkheden om de productiviteit op het perceel te verhogen, middelen efficienter in te zetten en de kwaliteit van het product te verbeteren.

HLB biedt verschillende servicepakketten, variërend van een analyse van een eigen gestoken monster tot een complete intensieve bemonsteringsservice met 5 monsters per hectare. De monsters worden geanalyseerd op 36 bodemparameters. Het resultaat is een plaats specifiek bemestingsadvies. De resultaten kunnen bovendien gebruikt worden voor taakkaarten voor de toepassing van meststoffen, bodemherbiciden, granulaat, kalk en bodemverbeteraars.

Een belangrijke parameter is bijvoorbeeld pH. De zuurgraad is een bepalende factor als het gaat om de opneembaarheid van nutrienten. In de praktijk zien we vaak problemen met opkomst van de gewassen, gebreksziekten en een verzwakt gewas die bevattelijk is voor ziekten algemeen door een niet optimale pH. Door middel van een pH taakkaart kunt u gericht sturen op de juiste pH op elke plek in het perceel. Hiermee vangt u veel vliegen in 1 klap namelijk, een betere opname van nutrienten en een gezond en productief gewas.