NEM-EMERGE; aaltjesaanpak met kennis en tools

In het project NEM-EMERGE werkt HLB met andere partijen aan oplossingen voor wortelknobbelaaltjes (RKN) en aardappelcysteaaltjes (PCN). Deze staan op de eerste en tweede plaats in de Top 10 van plantparasitaire nematoden met grote impact, waarbij RKN alleen al ongeveer 5% van de mondiale oogstverliezen voor zijn rekening neemt.

Daarom is de behoefte groot aan nieuwe, duurzame controlestrategieën die een adequate aanpak mogelijk maken om oogstverliezen in de EU en daarbuiten te voorkomen. NEM-EMERGE brengt een spectrum aan duurzame, op wetenschap gebaseerde oplossingen voort voor zowel de conventionele als de biologische landbouwsector. Deze oplossingen zijn gebaseerd op de principes van IPM, waaronder (1) geoptimaliseerde vruchtwisselingsschema’s inclusief bodembedekkingsgewassen, (2) op maat gemaakte waardplantresistenties, en (3) optimaal gebruik van het inheemse antagonistische potentieel van bodems. Bovendien worden monitoring- en risicobeoordelingsinstrumenten ontwikkeld om de plantgezondheidsautoriteiten te ondersteunen bij de besluitvorming en beleidsvorming.

Foto: Jop en Maria met de ONT-sequencer

Om brede acceptatie en implementatie van NEM-EMERGE-instrumenten in de praktijk te garanderen, worden de wensen uit zowel de conventionele als de biologische sector meegenomen. Dit maakt NEM-EMERGE tot een belangrijke motor voor de transitie naar duurzame landbouw in lijn met de Farm to Fork-strategie en draagt daarmee bij aan de uitdagende doelstellingen van de Green Deal.

Het project bevind zich in de planningsfase; plannen van aanpak worden uitgedacht en bediscussieerd in de werkgroepen. De eerste testexperimentjes met moleculaire primers zijn gestart.

HLB ontwikkelt moleculaire tools voor de detectie en identificatie van (tropische) nematode-soorten. Ook gaan we proberen de nematode-samenstelling in verschillende gebieden in kaart te brengen met ONT (Oxford Nanopore Technologies)-sequencing. Dit geeft inzicht in de verspreiding/migratie van soorten en verbetert onze advisering.

NEM-EMERGE is een groot internationaal samenwerkingsproject, met de Nederlandse partners Wageningen UR en Enza Zaden. Vanuit HLB zijn Andre Bertran, Jop Wilten, Marieke Beltman, Maria Belousova, Colette Broekgaarden en Janny Peltjes betrokken bij het NEM-EMERGE.