HLB maakt inhaalslag in het aaltjesonderzoek

HLB gaat een inhaalslag maken in het aaltjesonderzoek. Door de extreem natte omstandigheden van de afgelopen maanden is de bemonstering voor telers en bemonsteraars moeizaam geweest. Omdat het voorjaar alweer voor de deur staat en er nog heel veel moet gebeuren, helpen we telers met een kortere doorlooptijd van de vrijlevende alen-monsters.

Het eerste natte en toen koude weer heeft de monstername voor vrijlevende alen (VLA)-onderzoek belemmerd, waardoor een achterstand is opgelopen. Omdat er nog heel veel moet gebeuren, verkorten we deze doorlooptijd voor de monsters die nu genomen worden door een tijdelijke capaciteitsvergroting. Van VLA-monsters die voor 16 februari bij ons binnen zijn, wordt de uitslag binnen 4 weken verstuurd.

Als het perceel al is opgegeven en nog niet bemonsterd – maar nu wel begaanbaar – neem dan contact met ons op!

Contact