Bemonstering voor hoofdteelt

Een succesvolle teelt begint met de juiste basis. Breng de aaltjes populaties voor de hoofdteelt in kaart, zodat er een goed beeld wordt verkregen van de populaties in de bodem. Zo kun je maatregelen nemen voor het beste resultaat. 

Als in het voorjaar een aaltjes gevoelig gewas wordt geteeld, zoals uien en wortels, dan geeft een bemonstering op vrijlevende aaltjes voor de hoofdteelt een risico-inschatting. Bij ons is een monster altijd voorzien van het juiste advies, hiermee leg je de basis voor een succesvolle teelt. Vooral na de teelt van een groenbemester is het verstandig om te bemonsteren om in beeld te krijgen wat er met de aaltjes populaties is gebeurd. 

Het doel van groenbemesters is de bodemstructuur verbeteren, het organische stofgehalte op peil houden en zorgen voor het vastleggen van stikstof. Elk gewas heeft echter altijd effect op de hoogte van (schadelijke) aaltjes. De aaltjes populaties zullen vermeerderen, uitzieken of op peil blijven, en komen de winter zo goed door. Het is belangrijk om bij de groenbemesterkeuze ook rekening te houden met de aaltjes toestand. In veel gevallen wordt dit gedaan, maar van veel groenbemesters (en vooral mengsels) is niet altijd bekend wat er gebeurt op het perceel. Sommige schadelijke aaltjes kunnen juist sterk vermeerderen, daarom is bemonstering belangrijk. 

Klik hier voor meer informatie over bemonstering. 

Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met een adviseur in de regio. 

Contact