Duurzame bollenteelt, samen lukt het!

Voor een volle zaal van ruim 100 belangstellenden hield Janny Peltjes, ceo van HLB Groep, op woensdag 22 maart een presentatie over de praktijkproeven die HLB doet binnen het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe. Als projectleider voert HLB samen met bollentelers en adviseurs van middelendistributeurs veel proeven en praktijkexperimenten uit om de milieubelasting te verlagen.

Na 2 jaar onderzoek laten de experimenten zien dat de milieubelasting zeker omlaag kan door veel aandacht voor bodem, weerbare rassen en alleen chemie in te zetten als het echt noodzakelijk is. 

De bezoekers aan deze bijeenkomst, waar ook BO Akkerbouw-directeur André Hoogendijk een lezing gaf over het perspectief van de sector, vertegenwoordigden allerlei geledingen. Telers, beleidsmakers, politici, ambtenaren en bestuurlijke vertegenwoordigers waren present. 

Ook omwonenden trokken voor de bijeenkomst naar Gasterij de Schildhoeve in Fluitenberg, vlakbij Hoogeveen. Ook betrokkenen bij burgerinitiatieven zoals Meten=Weten. Zij stelden vooral vragen vanuit zorgen om hun gezondheid door het gebruik van – combinaties van – chemische gewasbeschermingsmiddelen. Met alle partners in het programma is HLB daarom in gesprek met burgers in deze teeltgebieden om, goed onderbouwd met feiten, te vertellen wat de sector doet om milieubelasting te verminderen. Want samen lukt dat! 

Dit voorjaar wordt in mei of juni een verdiepingssessie gehouden waarin meer technische details van het uitgevoerde onderzoek worden toegelicht, met daaraan gekoppeld een veldbezoek. Aanmelden kan hier: Verdiepingssessie Duurzame Bollenteelt Drenthe in mei/juni 2023 (formdesk.com) 

Het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe is onderdeel van het landelijke Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd door HLB. Het doel: de bollenteelt structureel duurzamer maken met een lage impact op het milieu. Bij het programma zijn naast HLB de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), gemeente Westerveld, provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), LTO Noord, Agrifirm, CAV Agrotheek, WPA-Robertus, Alb. Groot BV en telers betrokken.