HLB op open dag Cosun Onkruid Platform

HLB is vrijdag 2 juni te vinden op de open dag van het Cosun Onkruid Platform (COP) in het Drentse Nieuw Balinge. De organisatie is in handen van Agrifirm (vanwege licentieverlenging) en IRS/Cosun.

HLB heeft proefveldwerk gedaan, zoals het uitzetten van het veld, wiedeggen en waarnemingen. Op de dag elf verzorgen we rondleidingen, demonstaties en we vertellen over mechanische onkruidbestrijding!

Het is een uitdaging om met de toegelaten herbiciden alle onkruiden aan te kunnen pakken in de suikerbieten en cichorei. Daarnaast zien we middelen verdwijnen en nauwelijks nieuwe middelen een toelating krijgen. Het beleid is om het gebruik van chemische gewasbescherming verder te verlagen. Beide ontwikkelingen zijn aanleiding om het Cosun Onkruid Platform (COP) aan te leggen. Op een perceel bieten en cichorei worden verschillende chemische en mechanische systemen van onkruidbeheersing uitgeprobeerd. Het COP ligt dit jaar ook weer in Nieuw Balinge, zoals in 2022. HLB is mede uitvoerder van dit platform.

Op vrijdag 2 juni worden diverse machines worden getoond, zoals schoffelmachines (met camera-besturing), wiedeggen en een spot sprayer. Voor meer informatie en aanmelden:

Uitnodiging

Meer informatie

Deelname kan meetellen voor het verlengen van uw spuitlicentie, voor onderdeel ‘Veiligheid en Techniek’.