Goede monitoring bepaalt succes uienvliegbeheersing

Monitoring is de basis voor een goede beheersing van lastige plaaginsecten zoals de uienvlieg en de bonenvlieg. Monitoring geeft inzicht in het beste moment van ingrijpen en is dè basis voor de Steriele Insecten Techniek (SIT), zo meldt De Groene Vlieg. De Groene Vlieg voert SIT uit bij een groot deel van uien telend Nederland, om schade door de uienvlieg te voorkomen.

“De manier waarop wordt gemonitord is heel belangrijk. Je wilt namelijk een representatief beeld van de aanwezige insecten in het veld. Dit betekent dat de plaats waar gemonitord wordt essentieel is, maar ook dat je de gevangen insecten goed kunt herkennen.” De Groene Vlieg zet bij de monitoring een basishoeveelheid steriele vliegen uit. Doordat exact bekend is hoeveel is uitgezet en de vangsten in de valletjes wekelijks worden onderzocht, kan De Groene Vlieg heel precies de wilde populatie uienvliegen op een perceel bepalen. Dit betekent dat exact kan worden gestuurd op de populatie van het desbetreffende perceel.

Aangetrokken door witte kleur
De Groene Vlieg werkt met witte bekervallen, ook wel zichtvallen genoemd. De uienvlieg wordt aangetrokken door de witte kleur. Ook de bonenvlieg komt op de witte kleur af, deze komen dus ook in diezelfde bekertjes. “In de bekertjes zit een vloeistof die de oppervlaktespanning breekt. Hierdoor kan de uien- of bonenvlieg er niet meer uit. De vloeistof zorgt er daarnaast voor dat de vlieg in tact blijft. Hierdoor zijn ze later in het laboratorium goed te determineren.”

De vangsten uit de bekertjes worden wekelijks opgehaald voor de vaste veldmedewerker en naar het laboratorium gebracht. Deze vangst worden door laboranten onderzocht.

Hierbij wordt er gekeken naar:

  • is het uien- of bonenvlieg;
  • zijn ze fertiel (wild) of steriel (onderdeel SIT);
  • is het een mannetje of vrouwtje.

“Het onderscheid maken tussen fertiel en steriel is heel erg belangrijk. De SIT wordt namelijk op zo’n 15.000 hectare in Nederland ingezet. Het kan dus zijn dat er op percelen die niet deelnemen aan de SIT toch steriele vliegen worden gevangen. Hierdoor kunnen steriele vliegen door een onjuiste determinatie onterecht worden aangezien als wilde uienvlieg.”

Verschil uien- en bonenvlieg
“Ook het verschil van bonen- en uienvlieg is belangrijk. Deze twee vliegensoorten zijn met het blote oog niet 1, 2, 3 te onderscheiden. Voor een correctie beheersing is het dus ontzettend belangrijk om op de juiste manier te bepalen om welk insect het gaat. Bonenvlieg is over het algemeen iets eerder actief dan de uienvlieg. De kaken van de bonenvlieg zijn iets minder sterk dan die van de uienvlieg. Hierdoor doet de bonenvlieg ongeveer schade tot aan het derde pijpje, de uienvlieg kan ook in latere stadia nog schade veroorzaken. Deze kennis is uiteraard essentieel voor een gerichte en daarmee doeltreffende aanpak van de plaaginsecten. Goed monitoren is dus ontzettend belangrijk.”