Effectief en nauwkeurig: Najaarsbemonstering Meloidogyne

In de Nederlandse akkerbouw vormen besmettingen van percelen met het (bedrieglijk) maïswortelknobbelaaltje, Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax, in steeds meer teelten een probleem op het gebied van kwaliteits- en opbrengstverlies. Om  om verdere verspreiding en ontwikkeling van M. chitwoodi/fallax te voorkomen en continuïteit van de pootgoedteelt te borgen is het Plan van Aanpak Mcf opgestart in december 2017.

 

Binnen dit plan van aanpak wordt er onder meer nader onderzoek gedaan naar de besmettingsgraad, waardplanten en mogelijke bestrijdingsmethoden. Meer informatie over de verschillende onderzoeken is te vinden op: https://www.bo-akkerbouw.nl/kennis-en-innovatie/plan-van-aanpak-meloidogyne.

Bemonsteren is de basis voor een goede aanpak, het begint immers bij het in beeld brengen van de situatie. Een najaarsbemonstering na de teelt van een sterk vermeerderend gewas, waaronder aardappel, is daarbij het meest effectief. Het HLB biedt de mogelijkheid voor deze intensieve Meloidogyne bemonstering.

In deze video meer informatie over bemonstering en de methoden VIDEO 

Wil je direct aanvragen of meer weten? Bekijk hier de opties die HLB biedt en neem contact op met een adviseur bij jou in de buurt. 

Het Plan van Aanpak Mcf loopt tot en met 2023. Partners zijn BO akkerbouw (financiering), LTO Nederland, NAO, Agrico, Agrifirm, WUR en HLB.