Duurzame Bollenteelt Drenthe: eerste resultaten

Het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe is een initiatief van meerdere organisaties. Overheid, bedrijfsleven en telers werken in dit programma samen aan verduurzaming van de bollenteelt. HLB is projectleider van het onderzoek en voert samen met telers proeven en experimenten uit. De eerste resultaten zijn nu binnen!

In 2021 en 2022 hebben telers samen met HLB onderzocht hoe verschillende ziekten en plagen op een minder milieubelastende manier bestreden kunnen worden. De resultaten verschillen per jaar, maar geven een mooi beeld van de praktijkproeven tot nu toe. Klik hier om de resultaten te lezen. De resultaten hebben betrekking op gezond plantgoed, beheersing van de schimmelziekte Botrytis (vuur), akkerranden en bloemstroken, luizenbeheersing en biologische teelt.

Meer proeven en resultaten
Na het rooien van de bollen kunnen de opbrengst en kwaliteit van de praktijkproeven pas goed worden bepaald. Een aantal bollen worden ook in de kassen opgekweekt om te bepalen of de toegepaste methoden en middelen geen nadelig effect hebben op de bloemvorming. Meer resultaten volgend het komende jaar. De onderzoekscommissie zal binnenkort besluiten wat de precieze invulling voor 2023 zal zijn. Daarnaast starten wij ook met biologische lelieteelt.

Meer informatie over het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe is beschikbaar op de website:

Duurzame Bollenteelt

Het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe is onderdeel van het landelijke Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd door HLB BV. Overheden, telers, teeltadviseurs en onderzoekers werken intensief samen om de bollenteelt structureel duurzamer te maken met een lage impact op het milieu. Bij het programma zijn betrokken HLB BV, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), gemeente Westerveld, provincie Drenthe, Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), LTO Noord, Agrifirm, CAV Agrotheek, WPA-Robertus, Alb. Groot BV en telers die het convenant hebben ondertekend.