Contract Research: proeven met biostimulanten

Biostimulanten gaan een steeds grotere rol spelen in de teelt van akkerbouwgewassen. HLB voert proeven uit om de werkzaamheid van biostimulanten aan te tonen. 

Dit doen we op de volgende twee manieren:

  1. Proeven conform de technische specificaties NVN-CEN/TS 17700 (1 t/m 5). De resultaten van de proeven kunnen worden gebruikt om een CE-markering aan te vragen. Deze proeven worden buiten op het veld uitgevoerd onder praktijkomstandigheden of uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden (laboratorium, pottenproeven, verwarmde kas met assimilatiebelichting, tunnelkas). Gewassen waarop de biostimulanten getest kunnen worden zijn aardappelen, suikerbieten, uien, peen, mais en lelie.
  2. Middels een instapproef, wat betekent dat objecten van meerdere firma’s in een gezamenlijke veldproef liggen. Deze proeven worden uitgevoerd in de gewassen aardappelen, suikerbieten en lelie. Firma’s kunnen aansluiten met één of meerdere objecten, in één of meerdere gewassen. Een instapproef wordt niet uitgevoerd volgens de technische specificaties NVN-CEN/TS 17700 (1 t/m 5).

Heeft u hierin interesse, dan kunt u contact met ons opnemen (r.devries@hlbbv.nl) om samen de mogelijkheden te bespreken!