Bodem in beeld

De bodem is het belangrijkste productiemiddel, het is de basis voor een gezond en productief gewas. Zorg er daarom goed voor en breng en houd de kwaliteit dan ook op orde.

Uit ervaring blijkt dat de variatie, ook binnen een perceel groot is. Kijk dus niet alleen naar de situatie per perceel, maar maak ook gebruik van de mogelijkheden om de variatie binnen een perceel in kaart te brengen. 

We bieden verschillende servicepakketten om hierin te ondersteunen. Dat begint met een een analyse van een eigen gestoken monster, tot een complete en intensieve bemonsteringsservice van met 5 monsters per hectare. Deze monsters worden vervolgens geanalyseerd op 36 bodemparameters. Met als resultaat een plaatsspecifiek bemestingsadvies. De resultaten kunnen bovendien worden gebruikt voor taakkaarten voor de toepassing van meststoffen, bodemherbiciden, granulaat, kalk en bodemverbeteraars. 

Meer weten of direct contact? Klik hier voor je een adviseur bij jou in de buurt.