Onderzoek: Aaltjes in akkerranden en percelen

Akkerranden hebben meer diverse aaltjesgemeenschappen dan de percelen. Dat is een van de bevindingen uit het onderzoek van HLB in opdracht van ANOG in het kader van Innovatie Biodiversiteit Veenkoloniën.

HLB deed in opdracht van ANOG onderzoek naar aaltjes in akkerranden. Er zijn bodemmonsters genomen op meer dan 80 locaties in Groningen en Drenthe. Deze monsters zijn onderzocht op plant parasitaire aaltjes, aaltjesgemeenschappen en bodemeigenschappen. De complexiteit in de aaltjesgemeenschap laat verschillen zien, maar uiteraard speelt ook de voorvrucht hierin een grote rol. De resultaten van dit eenjarig onderzoek zijn hier te lezen.

Om te onderzoeken hoe de aaltjesgemeenschappen zich ontwikkelen in meerjarige akkerranden is het aan te bevelen om over een langere periode te monitoren. Meer informatie over akkerranden en het onderzoek is te vinden op de website van ANOG.

Meer lezen over het project Innovatie Biodiversiteit Veenkoloniën kan hier.